Rafał Dańko

Z Historia AGH
Rafał Dańko
Rafał Dańko.jpg
Nazwisko Dańko
Imię / imiona Rafał
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 17 listopada 1973
Miejsce urodzenia Tarnów


Dyscyplina/specjalności metalurgia, odlewnictwo
Pełnione funkcje Prorektor AGH ds. Studenckich (2020–2024)
Wydział Wydział OdlewnictwaFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Odlewnictwa20162020
ProrektorAGH20202024

Prof. dr hab. inż. Rafał Dańko (1973-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, odlewnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 17 listopada 1973 roku w Tarnowie.

W latach 1993-1999 studiował na Wydziale Odlewnictwa AGH i uzyskał tytuł magistra inżyniera.

15 października 1999 roku rozpoczął pracę na Wydziale Odlewnictwa AGH. W 2006 roku na podstawie pracy "Podstawy teoretyczne i technologiczne doboru optymalnych sposobów regeneracji suchej zużytych mas odlewniczych" uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.

W 2012 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Model wytrzymałości samoutwardzalnych mas formierskich z żywicami syntetycznymi w aspekcie zintegrowanego procesu recyklingu osnowy" uzyskał habilitację. Obydwie prace przygotowane zostały na Wydziale Odlewnictwa AGH.

W latach 2016-2020 dziekan Wydziału Odlewnictwa.

W 2020 roku został prorektorem AGH ds. Studenckich.

W 2020 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Częsty uczestnik konferencji naukowych krajowych i zagranicznych na których prezentuje wyniki prac badawczych w których uczestniczy.

Autor ponad 320 publikacji, w tym 2 samodzielne monografie, 5 monografii współautorskich.

Kierownik i wykonawca licznych prac naukowych i badawczych realizowanych dla nauki i przemysłu. w charakterze kierownika prac naukowo-badawczych zrealizował 12 projektów, w charakterze wykonawcy prac naukowo-badawczych zrealizował 30 projektów.

Promotor 1 pracy doktorskiej (5 przewodów otwartych), 2 prac magisterskich i 7 licencjackich. Współautor 10 patentów, w tym 2 miedzynarodowych. Recenzent w dwóch przewodach doktorskich oraz jednej rozprawy habilitacyjnej.

Recenzent w wielu czasopismach krajowych i zagranicznych obejmujących zagadnienia z zakresu metalurgii i odlewnictwa. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma China Foundry.

Sekretarz Komitetu Metalurgii w Wydziale IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek wielu organizacji, m.in.: Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (PTM), Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP),Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN - Oddział Kraków, Komisji Odlewniczej PAN - Oddział Katowice, Stowarzyszenia Wychowanków AGH, The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), USA, American Foundry Society (AFS), USA, North American Die Casting Association (NADCA), USA, w latach 2015-2016 prezes Fundacji ODLEWNICTWO.

Odznaczenia i nagrody

Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP), Srebrna Odznaka Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej, 6 nagród Rektora AGH za osiągnięcia naukowe oraz 2 nagrody Rektora AGH indywidualne za osiągnięcia naukowe

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/danko-rafal-003591

Źródła do biogramu

Książki

  • Banaś M.: Rys 25-letniej historii i działalności Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 5-43, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
  • Spis absolwentów Wydziału Odlewnictwa AGH.Oprac. Z. Kulig. Kraków 1999, s. 55

Artykuły

  • Dańko R.: 65 lat Wydziału Odlewnictwa. Rozm. I. Trębacz. Biuletyn AGH 2016, nr 108, s. 4-7, [foto]
  • Dańko R: Wywiad z prof. dr. hab. inż. Rafałem Dańko - Prorektorem ds. Studenckich. Rozm. I. Kolczyńska. Biuletyn AGH 2020, nr 152, s. 24-25, [foto]
  • Dańko R., Górny M..: Wydział Odlewnictwa AGH. Vivat Akademia : AGH 2018 nr 19 grudzień, s. 14-20, [foto]
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Władze rektorskie na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 2, [foto]

Inne

stan na dzień 28.03.2023