Anna Derdacka-Grzymek

Z Historia AGH
Anna Derdacka-Grzymek
Anna Derdacka-Grzymek.jpg
Nazwisko Derdacka-Grzymek
Imię / imiona Anna
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 29 stycznia 1924
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 22 września 2016
Dyscyplina/specjalności Technologia chemiczna
Pełnione funkcje Dziekan Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1975-1981)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19751978
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19781981

Dr inż. Anna Derdacka-Grzymek (1924–2016)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna

Nota biograficzna

Urodziła się 29 stycznia 1924 roku we Lwowie. Zmarła 22 września 2016 roku, pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1948 roku uzyskała dyplom na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej.

W latach 1948–1954 kierownik Laboratorium Doświadczalnego przy cementowni „Groszowice”, przekształconego w Zakład Cementu Instytutu Technologii Krzemianów. W latach 1954–1960 organizator i dyrektor Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych w Groszowicach. W latach 1960–1969 zastępca dyrektora do spraw naukowo-badawczych Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych w oddziale w Krakowie.

Od 1974 roku związana z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. W latach 1974–1991 kierownik Zakładu Materiałów Wiążących i Betonów Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych AGH. W latach 1975–1981 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

W 1966 roku na podstawie pracy "Granice nasycenia tlenkiem wapniowym klinkru portlandzkiego"", której promotorem był profesor Jerzy Grzymek, na Wydziale Ceramicznym AGH uzyskała stopień doktora.

Działalność naukowo-badawcza związana z przemysłem materiałów wiążących, opracowaniem nowych technologii oraz wykorzystywaniem surowców odpadowych do tzw. kompleksowych produkcji. Ważniejsze prace to: badania nad strukturą wysokoalitowego klinkieru portlandzkiego, a także badania nad technologią wytwarzania cementów szybkosprawnych i specjalnych.

Autorka lub współautorka ponad 50 publikacji oraz współautorka 39 patentów.

Zastępca Przewodniczącego Centralnej Komisji Nagród przy Ministrze Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Członek Komisji Ceramicznej PAN w Krakowie, Członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Komitetu Nauki i Techniki, wielokrotnie wyróżniona Nagrodą Rektora AGH za prace naukowo-badawcze, Zespołowa Nagroda Państwowa I stopnia w dziedzinie techniki za udział w opracowaniu produkcji tlenku glinu z krajowych surowców metodą spiekowo-rozpadową, Nagroda specjalna w Roku Nauki Polskiej za udział w opracowaniu wytwarzania cementów szybkosprawnych, Nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, za pracę pt. Mechanizm stabilizacji polimorficznej przemiany fazowej beta-gamma Ca2SiO4.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/derdacka-grzymek-anna-019942

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków : 1999, s. 10, 105–106, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 21-22, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 17, 56, 61, 62
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 67, [foto]
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 15, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2016, nr 226 (27 IX 2016), s. A10 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2016, nr 226 (29 IX 2016), s. A12 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2016, nr 230 (1-2 X 2016), s. A12 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2016, nr 229 (30 IX 2016), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 17 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2016, nr 232 (4 X 2016), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 7 [nekr.]