Andrzej Battaglia

Z Historia AGH
Andrzej Battaglia
Andrzej Battaglia.jpg
Nazwisko Battaglia
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 12 czerwca 1907
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 12 marca 1973
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności inżynieria mineralna
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Maszyn Przeróbki Kopalin Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1959–1969)
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i HutniczychProf. zw. dr inż. Andrzej Battaglia (1907–1973)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria mineralna

Nota biograficzna

Urodził się 12 czerwca 1907 roku we Lwowie, zmarł 12 marca 1973 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1931 roku ukończył Wydział Górniczy Akademii Górniczej w Krakowie.

Po zakończeniu studiów pracował w kopalniach na Śląsku. W okresie II wojny światowej walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

W latach 1943–1945 odbywał studia podyplomowe w Birmingham University.

Po powrocie do kraju pracował w Czeladzi i Katowicach. Od 1952 roku kierował Zakładem Maszyn Mechanicznej Przeróbki Kopalin w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych na nowo utworzonym Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH. W 1955 roku został docentem. W 1959 roku obronił pracę doktorską. Profesor nadzwyczajny (1963), profesor zwyczajny (1972). W latach 1959–1969 kierował Katedrą Maszyn Przeróbki Kopalin Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych, a w latach 1969–1973 Zakładem Maszyn Przeróbki Kopalin w Instytucie Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki AGH. Współpracował z biurami projektów: Separator, Bipromet i Biprokop jako konsultant i doradca naukowy.

Członek powstałej w Bolonii w 1945 roku Sekcji GHN Stowarzyszenia Techników Polskich oraz Sekcji Przeróbki Mechanicznej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Autor ponad 40 publikacji dotyczących zagadnień urządzeń do klarowania wód płuczkowych i zagęszczania mułów. Autor 2 skryptów, współautor 1 skryptu. Promotor 2 rozpraw doktorskich oraz 80 prac magisterskich i inżynierskich.

Źródła do biogramu

Książki

  • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 52-53, 207, 211, [foto]
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 12-13
  • Materiały konferencji: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków, czerwiec 2002 [AGH]. Eds. Z. W. Engel, S. Wolny. Kraków 2002, s. 209, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 14-16, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 19
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 619 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Banaszewski T.: Wspomnienia : profesor Andrzej Battaglia 1907-1973. Inżynieria Mineralna 2003, nr 1, s. 49–50, [foto]
  • Bolewski A.: Profesorzy i wychowankowie Akademii Górniczej na obczyźnie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 11
  • Jaros J.: "Salamandra"- pamięci Kolegów Górników (3). Przegląd Górniczy 1988, T. 44, nr 11–12, s. 30