Adam Boroń

Z Historia AGH
Adam Boroń
Adam Boroń.jpg
Nazwisko Boroń
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 24 maja 1950
Miejsce urodzenia Wrocław


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, fotogrametria
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Dr inż. Adam Boroń (1950-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, fotogrametria

Nota biograficzna

Urodził się 24 maja 1950 roku we Wrocławiu.

W 1969 roku ukończył Technikum Geodezyjne w Opolu.

W latach 1969-1974 studiował na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, specjalizując się w geodezji inżynieryjno-przemysłowej i miejskiej. W 1974 roku był uczestnikiem pierwszej studenckiej wystawy naukowo-badawczej "BARI" do Maroka. W tym samym roku ukończył z wyróżnieniem studia uzyskując dyplom magistra inżyniera geodety górniczego.

W 1974 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Fotogrametrii Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1083 roku na podstawie pracy "Ulepszony sposób wytwarzania stereoortofotogramów z wykorzystaniem Topocartu z Orthophotem B", której promotorem był profesor Józef Jachimski, uzyskał stopień doktora. Nastepnie otrzymał stanowisko adiunkta.

Brał udział w wieli pracach badawczych m.in. z zakresu fotogrametrii inżynierskiej, architektonicznej i cyfrowej.

Wykładał też w Instytucie Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Autor około 50 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/boron-adam-001896

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 242
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 125, [foto]

stan na dzień 14.03.2024