Franciszek Ciura

Z Historia AGH
Franciszek Ciura
Franciszek Ciura.jpg
Nazwisko Ciura
Imię / imiona Franciszek
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 19 lutego 1942


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo, mikroskopia elektronowa, materiałoznawstwo
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Franciszek Ciura (1942-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo, mikroskopia elektronowa, materiałoznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 19 lutego 1942 roku.

W 1968 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH w specjalności metaloznawstwo i obróbka cieplna.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Metalografii Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1973 roku na podstawie pracy "Wpływ struktury dyslokacyjnej na kinetykę rekrystalizacji stopów o sieci A1", napisanej pod kierunkiem profesora Stanisława Gorczycy, otrzymał stopień doktora.

W latach 1974-1985 z ramienia AGH był sekretarzem Rady Naukowo-Technicznej Huty im. Lenina.

Autor ponad 100 publikacji.

Kierownik i wykonawca kilku prac badawczych.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, NOT, SITPH, Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/ciura-franciszek-002787

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 116, 330, 331, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 138
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 66
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 56

Inne

stan na dzień 28.01.2023