Stanisław Gorczyca

Z Historia AGH
Stanisław Gorczyca
Stanislaw Gorczyca.jpg
Nazwisko Gorczyca
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Zasłużony dla AGH, Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 10 czerwca 1925
Miejsce urodzenia Przeciszów
Data śmierci 16 października 2000
Dyscyplina/specjalności metaloznawstwo, inżynieria materiałowa, obróbka cieplna
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1981–1987)
Wydział Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1994
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne zasługi w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza za rozwój metaloznawstwa teoretycznego opartego na stosowanej teorii dyslokacji, krystalografii przemian fazowych i mikroskopii elektronowej oraz za zasługi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19811987

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Gorczyca (1925–2000)

Dyscyplina/specjalności: metaloznawstwo, inżynieria materiałowa, obróbka cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 10 czerwca 1925 roku w Przeciszowie k. Oświęcimia. Zmarł 16 października 2000 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Z AGH związany w latach 1945-1995. Ukończył studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w 1950 roku.

W 1946 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Metalografii i Obróbki Cieplnej Wydziału Hutniczego. Pracował kolejno na wszystkich stanowiskach od zastępcy asystenta aż do kierownika Zakładu.

Staż naukowy odbył w Uniwersytecie Harvarda w Cambridge.

W 1959 roku na podstawie pracy "Rekrystalizacja austenitu po przeróbce plastycznej na gorąco", której promotorem był profesor Tadeusz Malkiewicz, uzyskał stopień doktora.

W 1967 roku na podstawie rozprawy "Przemiana fazowa &-@ jako proces poprzedzający rekrystalizację zgniecionej stali austenitycznej chromowo-manganowej" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1973 roku został profesorem AGH. W 1979 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1972–1978 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Metalurgii AGH ds. metaloznawstwa i fizyki ciała stałego. Prorektor AGH w latach 1981-1987.

W 1994 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.

Do 1958 roku zajmował się głównie klasycznymi zagadnieniami metaloznawczymi, a w szczególności strukturą stali odkształconych oraz rekrystalizacją.

W 1960 roku zorganizował i kierował Pracownią Mikroskopii Elektronowej w Katedrze Metalografii AGH.

Autor ok. 200 rozpraw, artykułów, monografii. Zapoczątkował w Polsce (od 1961 roku) wykłady z zakresu podstaw teoretycznych i zastosowania teorii dyslokacji oraz mikroskopii elektronowej.

Wiceprzewodniczący Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, przewodniczący Głównej Rady Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Członek Rad Naukowych Instytutu Metalurgii Żelaza, Instytutu Metaloznawstwa i Przeróbki Plastycznej AGH, Instytutu Chemii i Fizyki Metali Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Metalurgii w Gliwicach, Instytutu Materiałoznawstwa Politechniki Krakowskiej.

Dzięki niemu zapoczątkowano - kontynuowaną nadal - współpracę z ponad 20 instytucjami akademickimi i badawczymi na świecie.

Otrzymał tytuł Zasłużony dla AGH i Jego nazwisko znajduje się na tablicy "Zasłużeni dla AGH" umieszczonej na parterze Gmachu Głównego AGH - A-0.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Srebrna i Złota Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego SITPH, Srebrna Odznaka Honorowa NOT, Złota Odznaka Honorowa NOT, odznaczenia regionalne, nagroda PIASA — „Tadeusz Sendzimir Applied Science Award” przyznana przez Polish Institute of Arts and Science w USA.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gorczyca-stanislaw-003811

Źródła do biogramu

Książki

 • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 62, 73-77, 116-117, 330, 331, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 189
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Becela, [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 341
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. L. Becela, [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 248
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 29-30, [foto]
 • Proceedings of the 1st Stanisław Gorczyca Summer School on Advanced Transmission Electron Microscopy : 30th June - 5th July 2003 Kraków. Part II : Modern materials characterisation by TEM. Ed. A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel. Kraków 2003, s. 3-6
 • Profesor Stanisław Gorczyca. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 50-54, [foto]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Wyd. 2. Kraków 2000, s. 99-100
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 101
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 49-50, [foto]
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 45-46, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 57, [foto]

Artykuły

 • Asanuma M..: Wspomnienie. Inżynieria Materiałowa 2002, nr 4, s. 144, [foto]
 • Czyrska-Filemonowicz A.: Jubileusz profesora Stanisława Gorczycy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1995, nr 18, s. 16
 • Czyrska-Filemonowicz A.: Jubileusz profesora Stanisława Gorczycy : sympozjum dla uczczenia zasług profesora Stanisława Gorczycy w zakresie rozwoju badań struktury metali. Metalurgia i Odlewnictwo 1995, t. 21, nr 4, s. 344-345
 • Czyrska-Filemonowicz A.: Jubileusz 75-lecia urodzin Prof. zw. dr. hab. inż. dr h.c. AGH Stanisława Gorczycy. Hutnik Wiadomości Hutnicze 2000, nr 10, s. 394-396
 • Czyrska-Filemonowicz A.: Professor Stanisław Gorczyca jubilee. Metallurgy and Foundry Engineering 2000, nr 3, s. 165-168
 • Czyrska-Filemonowicz A.: Sympozjum Naukowe pt. "Czterdzieści lat mikroskopii elektronowej w AGH" zorganizowane z okazji 75 urodzin Profesora Stanisława Gorczycy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 81/82, s. 10, [foto]
 • Czyrska-Filemonowicz A.: Wspomnienie o profesorze Stanisławie Gorczycy. Inżynieria Materiałowa 2002, nr 4, s. 141-143, [foto]
 • Doktoraty honoris causa. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 16-18
 • Frydrych J.: Laudacja z okazji nadania prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Gorczycy doktoratu honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Hutnik Wiadomości Hutnicze 1994, nr 10-11, s. 344-345
 • Frydrych J.: Stanisław Gorczyca - nauczyciel i uczony. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1995, nr 18, s. 16-18, [foto]
 • Frydrych J.: Sylwetka profesora Stanisława Gorczycy : sympozjum dla uczczenia zasług profesora Stanisława Gorczycy w zakresie rozwoju badań struktury metali. Metalurgia i Odlewnictwo 1995, t. 21, nr 4, s. 345-348
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Krokoszyńska M.: Nagroda PIASA : panu prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Gorczycy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 53, s. 2 okł.
 • [Kryś-Dyja A.]: Posiedzenie Senatu [AGH] w dniu 30 stycznia 2002 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 100, s. 17
 • Michta G.: 1st Stanisław Gorczyca Summer School on Advanced Electron Microscopy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 120/121, s. 11, [foto]
 • Moskalewicz T.: Miedzynarodowe Warsztaty Mikroskopii im. Profesora Stanisława Gorczycy. Biuletyn AGH 2011, nr 42/43, s. 19, [foto]
 • Podrzucki C.: Konwent Seniorów AGH w dwóch ostatnich kadencjach swej działalności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 90, s. 7-8
 • Ryś J.: Jubileusz 40 lecia pracy prof. Stanisława Gorczycy w AGH. Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 1074. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1986, s. 3-19
 • Sędzimir J.: Jak oni szli przez życie : Staszek Gorczyca : (mój najbliższy przyjaciel). Vivat Akademia : AGH 2009, nr 2, s. 34-35
 • Sędzimir J.: Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Gorczycy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 86, s. 18, [foto]
 • Sieński H.: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej : tablice - pamięć wiecznie żywa - cz 14. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. 34-35

Inne

 • Materiały Sekretariatu Prorektora AGH