Bogdan Dobrowolski

Z Historia AGH
Bogdan Dobrowolski
Nazwisko Dobrowolski
Imię / imiona Bogdan
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 1 stycznia 1931
Miejsce urodzenia Ciechanowice
Data śmierci 26 lipca 1992
Dyscyplina/specjalności matematyka, geometria wykreślna, geometria rzutowa
Wydział Instytut Matematyki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Bogdan Dobrowolski (1931-1992)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria wykreślna, geometria rzutowa

Nota biograficzna

Urodził się 1 stycznia 1931 roku w Ciechanowicach. Zmarł 26 lipca 1992 roku.

W 1959 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH.

Do 1963 roku uczył fizyki w szkolnictwie średnim w Krakowie.

W 1964 roku rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie i Katedrze Geometrii Wykreślnej Wydziału Górniczego AGH.

Od 1969 roku pracował jako starszy asystent w Zakładzie Geometrii i Geometrii Wykreślnej Instytutu Matematyki AGH, a od 1971 roku jako wykładowca.

W 1975 roku na podstawie pracy "Wektorowa interpretacja odwzorowania Blaschke-Grüenewalda", której promotorem był profesor Tadeusz Rachwał, uzyskał stopień doktora.

Prowadził też zajęcia z geometrii wykreślnej na różnych wydziałach AGH.

Wygłaszał referaty na kilku konferencjach naukowych i dydaktycznych z geometrii wykreślnej.

Autor około 10 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 103, 108
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 125
  • Matematyka w 75-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej i 25-leciu Instytutu Matematyki : materiały pokonferencyjne : Krynica 9-11 czerwca 1994 r. Zespół red. S. Białas [et al.]. Kraków 1995, s. 10
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 34
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 107
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 68