Jolanta Ewa Gilewicz-Wolter

Z Historia AGH
Jolanta Ewa Gilewicz-Wolter
Nazwisko Gilewicz-Wolter
Imię / imiona Jolanta Ewa
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 18 grudnia 1935
Miejsce urodzenia Lwów


Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, radiochemia
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki StosowanejDr hab., prof. AGH Jolanta Ewa Gilewicz-Wolter (1935-)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, radiochemia

Nota biograficzna

Urodziła się 18 grudnia 1935 roku we Lwowie.

W 1958 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1960 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Fizyki II Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1968 roku na podstawie pracy "Zastosowanie pastylkowej metody Wagnera do badań kinetyki i mechanizmu reakcji w stanie stałym w układzie srebro-cynk-siarka", której promotorem był profesor Stanisław Mrowec na Wydziale Ceramicznym, uzyskała stopień doktora.

Od 1973 roku była kierownikiem Pracowni Izotopowej Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej.

W 1992 roku na podstawie rozprawy "Utlenianie niklu, kobaltu i żelaza w atmosferze dwutlenku siarki w wysokich temperaturach" przedstawionej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 1992 roku weszła w skład Rady Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej.

1 czerwca 1996 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.

W 1996 roku została członkiem Komisji Nagród Wydziału.

W latach 2000-2002 była kierownikiem Zakładu Radiometrii Przemysłowej i Znaczników Izotopowych Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej.

W 2006 roku przeszła na emeryturę.

Promotor 1 pracy doktorskiej. Kierownik kilku prac badawczych.

Autorka około 90 publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gilewicz-wolter-jolanta-001597

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 20, 44, 45, 66, 72, 74, 82, 109,
  • Kronika Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s. 14, 52, 104,
  • [Skład Osobowy AGH … 1961/62]. Kraków 1964, s. 49
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 113
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 97

stan na dzień 20.11.2023