Karol Greń

Z Historia AGH
Karol Greń
Karol Gren.jpg
Nazwisko Greń
Imię / imiona Karol
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 16 września 1926
Miejsce urodzenia Zabłocie
Data śmierci 14 kwietnia 1991
Dyscyplina/specjalności geodezja górnicza
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1987–1990)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19871990

Prof. dr hab. inż. Karol Greń (1926–1991)

Dyscyplina/specjalności: geodezja górnicza

Nota biograficzna

Urodził się 16 września 1926 roku w Zabłociu. Zmarł 14 kwietnia 1991 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1955 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AGH.

Z Akademią Górniczo-Hutniczą związany był w latach 1955-1991.

W 1955 roku podjął pracę w Katedrze Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AGH, początkowo jako inżynier robót mierniczych, od 1957 roku jako asystent.

W 1964 roku na podstawie pracy "Określanie przyrostów długości stalowego drutu geodezyjnego, spowodowanych zmianami temperatury, ze zmian oporności elektrycznej", której promotorem był profesor Tadeusz Kochmański, uzyskał stopień doktora.

W 1973 roku na podstawie rozprawy "Analog fotoelektryczny jako czasoprzestrzenny model rozchodzenia się wpływów nad eksploatacją górniczą"uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1988 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego.

Adiunkt w Zakładzie Rachunku Wyrównawczego i i Metod Obliczeń Instytutu Geodezji AGH (1964-1975), docent w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH (1975-1988), kierownik Zakładu Szkód Górniczych (1978-1991), zastępca dyrektora Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska (1981-1982).

W latach 1987–1990 był prodziekanem Wydziału Geodezji Górniczej.

Autor 35 publikacji, w tym 2 książek i 3 patentów.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka za zasługi dla Geodezji i Kartografii, nagrody resortowe

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 26-27, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53
  • Vademecum Krakowskie 92. Red. T. Gugała, R. Kantor, J. Paluch. Stan z dn. 30.10.1991. Kraków 1991, s. 103
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 107, [foto]

Artykuły

  • Chmura K., Dziura T.: Wspomnienie o prof. dr hab. inż. Karolu Greniu. Przegląd Górniczy 1992, t. 48, nr 2, s. 31-32, [foto]
  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
  • Profesor dr hab. inż. Karol Greń : (1926-1991). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1425. [Seria] Sozologia i Sozotechnika 1991, z. 33, s. 9-11
  • Profesor dr hab. inż. Karol Greń (1926-1991) : nekr. Karta Groni 1993, nr 17, s. 207-209