Alicja Maria Frysztak-Wołkowska

Z Historia AGH
Alicja Maria Frysztak-Wołkowska
Alicja Frysztak-Wołkowska.jpg
Nazwisko Frysztak-Wołkowska
Imię / imiona Alicja Maria
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 15 sierpnia 1946
Miejsce urodzenia Zabrze


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geologia naftowa, geologia górnicza, inżynieria naftowa, geochemia, geologiczna kartografia powierzchniowa, ochrona środowiska
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi

Dr inż. Alicja Maria Frysztak-Wołkowska (1946-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geologia naftowa, geologia górnicza, inżynieria naftowa, geochemia, geologiczna kartografia powierzchniowa, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodziła się 15 sierpnia 1946 roku w Zabrzu.

W 1970 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1970 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Geologii Naftowej Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Rozwój utworów miocenu zapadliska przedkarpackiego między Brzeskiem a Pilznem w świetle korelacji geofizycznej i dalsze kierunki prac poszukiwawczych" uzyskała doktorat.

W latach 1979-1996 była adiunktem, a w latach 1996-2010 starszym wykładowcą.

W 2002 roku została powołana na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów AGH.

W 2008 roku została powołana na członka Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Była też członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, sekretarzem Wydziałowej Komisji Wyborczej.

W latach 2007-2010 była rzecznikiem Rektora AGH ds. Dyscyplinarnych Studentów.

Autorka około 20 publikacji.

Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ "Solidarność", PTG, Towarzystwa Geosynoptyków "GEOS", SITPNiG, Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Odznaka Zasłużonego dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Srebrna Odznaka Zasłużonego dla Górnictwa RP, Dyrektor Górniczy I stopnia, Dyrektor Górniczy II stopnia, Dyrektor Górniczy III stopnia,

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 287, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 206
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 460
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 89-90, [foto]

Inne

stan na dzień 20.01.2023