Marek Jan Bogacki

Z Historia AGH
Marek Jan Bogacki
Marek Bogacki.jpg
Nazwisko Bogacki
Imię / imiona Marek Jan
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 27 grudnia 1964
Miejsce urodzenia Trzebinia


Dyscyplina/specjalności inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, fizyka i chemia atmosfery, meteorologia i klimatologia, zarządzanie jakością powietrza, ochrona powietrza, zarządzanie środowiskowe
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr hab. inż., prof. AGH Marek Jan Bogacki (1964-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, fizyka i chemia atmosfery, meteorologia i klimatologia, zarządzanie jakością powietrza, ochrona powietrza, zarządzanie środowiskowe

Nota biograficzna

Urodził się 27 grudnia 1964 roku w Trzebini.

W 1989 roku ukończył studia na Wydziale Odlewnictwa AGH i uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie hutnictwa - specjalność odlewnictwo.

W 1989 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

W 1998 roku na podstawie pracy "Modelowanie emisji ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery", napisanej pod kierunkiem profesora Mariana Mazura, uzyskał stopień doktora.

W 2020 roku na podstawie rozprawy "Emisje zanieczyszczeń do powietrza z wybranych źródeł - identyfikacja, parametryzacja i modelowanie dla celów związanych z zarządzaniem jakością powietrza", uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W roku akademickim 1994/1995 odbył dziewięciomiesięczny staż naukowy w Technicznym Uniwersytecie w Grazu w Austrii, a w 2002 roku sześciomiesięczny staż naukowy w Instytucie Frannhofera w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech, w ramach stypendium NATO.

W latach 2002-2005 był kierownikiem Studiów Podyplomowych: Instrumenty i techniki zarządzania środowiskiem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

W latach 2002-2005 pracował również na Wydziale Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

Autor ponad 110 publikacji.

Promotor 3 prac doktorskich.

W latach 1998-2019 w ramach jednotematycznego cyklu publikacji zebranych pod wspólnym tytułem "Emisje zanieczyszczeń do powietrza z wybranych źródeł - identyfikacja, parametryzacja i modelowanie dla celów związanych z zarządzaniem jakością powietrza" opublikował 11 prac.

Jest członkiem Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza Miasta Krakowa oraz wicedyrektorem miejskiej jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Premiera za osiągnięcia w okresie studiów

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/biedrzycki-wojciech-004202

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 138, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 64, 204
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 32, [foto]

Inne

stan na dzień 28.06.2023