Lucjan Bluszcz

Z Historia AGH
Lucjan Bluszcz
Lucjan Bluszcz.jpg
Nazwisko Bluszcz
Imię / imiona Lucjan
Tytuły / stanowiska dr
Data urodzenia 19 września 1951
Miejsce urodzenia Radlin


Dyscyplina/specjalności filologia angielska
Pełnione funkcje Kierownik Studium Języków Obcych (1993-2016)
Jednostka pozawydziałowa Studium Języków Obcych


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
KierownikStudium Języków Obcych19932016

Lucjan Bluszcz (1951- )

Dyscyplina/specjalności: filologia angielska

Nota biograficzna

Urodził się 19 września 1951 roku w Radlinie na Górnym Śląsku.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

Ukończył filologię angielską (1970-1975) w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofię i religioznawstwo na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych UJ (1981). Studiował również nauki społeczne w Uniwersytecie Genewskim (1984 - 1985).

Z AGH związany od roku 1975, najpierw jako lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych a od roku 1981 jako starszy wykładowca. W latach 1981-1984 zastępca kierownika SJO. Kierownik Studium Języków Obcych AGH w latach 1993-2016. Pracuje nadal w SJO AGH jako starszy wykładowca języka angielskiego.

Inicjator współpracy lektorów języków obcych polskich uczelni oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych LINGAL, wiceprezes tej organizacji w latach 1998- 2002. Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Fundacji Lektorów AGH w Krakowie, działającej w latach 2002-2016 i powołanej w celu zdobywania środków finansowych na rzecz SJO AGH poprzez organizację odpłatnych kursów językowych oraz działalność translatorską.

W latach 1992-1999 zatrudniony jako starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Regionalnej i Przestrzennej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zajmował się opracowywaniem materiałów promujących region oraz współpracą międzyregionalną.

Odbył szkolenia w Cambridge University w Wielkiej Brytanii oraz w jednostkach administracji rządowej i stanowej w USA.

Współpracuje od lat z Polskim Towarzystwem Ceramicznym oraz periodykiem Cement Wapno Beton, pełniąc funkcję redaktora językowego.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

Publikował liczne felietony w Biuletynie AGH, poświęcone tematyce nauczania języków obcych w szkole wyższej.

Źródła do biogramu

Inne

  • Informacje od dr. Lucjana Bluszcza [foto]

stan na dzień 02.10.2018