Marek Ryszard Blicharski

Z Historia AGH
Marek Ryszard Blicharski
Marek Blicharski.jpg
Nazwisko Blicharski
Imię / imiona Marek Ryszard
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 7 stycznia 1941
Miejsce urodzenia Jasienna


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia, materiałoznawstwo, przemiany fazowe
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Marek Ryszard Blicharski (1941–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia, materiałoznawstwo, przemiany fazowe

Nota biograficzna

Urodził się 7 stycznia 1941 roku w miejscowości Jasienna.

W 1964 roku ukończył Wydział Wydział Metalurgiczny AGH.

W 1964 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Metalografii Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1971 roku w Zakładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Instytutu Metalurgii na podstawie pracy "Wpływ niobu na przebieg rekrystalizacji stali austenitycznej" uzyskał stopień doktora.

W 1978 roku został doktorem habilitowanym.

W 1991 roku został profesorem AGH, a w 1996 roku otrzymał tytuł profesora.

Odbył staże naukowe w University of Leeds w Wielkiej Brytanii i University of Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych.

Od 1999 roku członek Senatu AGH i Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń oraz przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich z zakresu inżynierii materiałowej na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Od 2002 roku członek Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.

Autor około 200 publikacji, w tym kilku książek.

Promotor kilku doktoratów.

W 2020 roku na opracowanej przez Stanford University prestiżowej liście najwyżej cytowanych na świecie naukowców (science-wide author databases of standardized citation indicators) – TOP 2%.

Od 1996 roku członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej w Krakowie.

Członek Komitetu Metalurgii PAN, Sekcji Fizyki Metali i Metaloznawstwa PAN, Komitetu Nauki o Materiałach, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Polskiego Towarzystwa Mikroskopii .

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, kilkakrotnie Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Hutnictwa

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/blicharski-marek-002780

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 131
  • Profesor Marek Blicharski. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 159-162, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 101
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 30
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A – G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1998, s. 124, [foto]

Inne


stan na dzień 16.10.2023