Jerzy Włodzimierz Bernasik

Z Historia AGH
Jerzy Włodzimierz Bernasik
Jerzy Bernasik.jpg
Nazwisko Bernasik
Imię / imiona Jerzy Włodzimierz
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 6 luty 1939
Miejsce urodzenia Gołonóg


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, fotogrametria
Pełnione funkcje Zastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej (1981-1985)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Jerzy Włodzimierz Bernasik (1939–)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, fotogrametria

Nota biograficzna

Urodził się 6 lutego 1939 roku w Gołonogu koło Dąbrowy Górniczej.

W 1962 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH i 1 lutego rozpoczął pracę Katedrze Geodezji Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1971 roku na podstawie pracy "Możliwości stosowania metod terrofotogrametrycznych do badania odkształceń budowli objętych wpływami eksploatacji górniczej" uzyskał doktorat. W 1984 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Od 1990 roku był docentem, a w 1995 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W latach 1981-1985 był zastępcą dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej WGG. Od 1996 roku zastępca kierownika Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Był przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Modernizacji Kształcenia, czego efektem było opracowanie regulaminu i programu kształcenia szeregowego, fakultatywnego i punktowego. Był przewodniczącym Wydziałowej Komisji Dydaktycznej w okresie wdrażania zreformowanego kształcenia, opiekunem Studenckiego Koła Fotografii i Fotogrametrii, w latach 1982-1984 wiceprzewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, wiceprzewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej. W latach 1989-1990 był członkiem Rektorskiej Komisji Oceniającej Wydziału Geodezji Górniczej, był też kierownikiem KBN-owskiego projektu badawczego (GRANT).

Odbył staże naukowe i zawodowe w: Pracownia Fotogrametryczna Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu, Libii - Khums i Gharyan - gdzie opracował mapę metodą fotograficzną oraz w Darnah, gdzie wykonał pomiary związane z opracowaniem mapy, Instytucie Politechnicznym we Lwowie, Włoszech - Brescia - opracował dokumentację architektoniczną zabytkowego amfiteatru.

Autor ponad 60 publikacji, w tym 4 książek.

Promotor prac doktorskich.

Był rzeczoznawcą NOT ds. fotogrametrii.

Członek Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, NSZZ "Solidarność", od 1995 roku uczestnik czteroosobowego zespołu ekspertów AGH ratujących Kopiec Józefa Piłsudskiego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka "Za zasługi dla geodezji i kartografii", Srebrna Odznaka Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Złota Odznaka ZHP, Nagroda Doleżala (Wiedeń), kilkadziesiąt Nagród Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bernasik-jerzy-001893

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 56, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 68
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1962/63]. Kraków 1963, s. 40
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 22, [foto]


stan na dzień 13.09.2023