Piotr Michał Cichociński

Z Historia AGH
Piotr Michał Cichociński
Piotr Cichociński.jpg
Nazwisko Cichociński
Imię / imiona Piotr Michał
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 21 sierpnia 1969
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, systemy informacji przestrzennej, geomatyka
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr hab. inż., prof. AGH Piotr Michał Cichociński (1969-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, systemy informacji przestrzennej, geomatyka,

Nota biograficzna

Urodził się 21 sierpnia 1969 roku w Krakowie.

W 1988 roku ukończył XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie.

W 1993 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH uzyskując dyplom magistra inżyniera w zakresie geodezji i kartografii. Jako wzorowy absolwent został odznaczony Medalem Stanisława Staszica. Na piątym roku studiów rozpoczął pracę w Wydziale Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Krakowa i pracował tam do 1995 roku.

W 1993 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Informacji o Terenie Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

W 2000 roku na podstawie pracy "Model dynamicznego kształtowania zbiorów danych w systemach informacji przestrzennej", której promotorem był profesor Konrad Eckes, uzyskał stopień doktora. Następnie otrzymał stanowisko adiunkta.

W 2012 roku na podstawie rozprawy "Zastosowanie systemów informacji geograficznej i metod geostatystyki do taksacji nieruchomości" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 2009 roku wykładał w Instytucie Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Jest pracownikiem Katedry Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Autor ponad 70 publikacji.

Promotor 5 prac doktorskich.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/cichocinski-piotr-004055

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 142, [foto]

Inne

stan na dzień 1.02.2024