Bogdan Cianciara

Z Historia AGH
Bogdan Cianciara
Bogdan Cianciara.jpg
Nazwisko Cianciara
Imię / imiona Bogdan
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 5 stycznia 1937
Data śmierci 6 stycznia 2022
Dyscyplina/specjalności geologia, geofizyka, geofizyka stosowana, informatyka, geoinformatyka ogólna i stosowana, inżynieria i ochrona środowiska, górnictwo, geologia inżynierska, sejsmoakustyka górnicza, metody statystyczne w interpretacji danych geofizycznych
Pełnione funkcje Dyrektor Międzyresortowego Instytutu Geofizyki Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1982-1987)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi

Dr hab. inż., prof. AGH Bogdan Cianciara (1937-2022)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geofizyka, geofizyka stosowana, informatyka, geoinformatyka ogólna i stosowana, inżynieria i ochrona środowiska, górnictwo, geologia inżynierska, sejsmoakustyka górnicza, metody statystyczne w interpretacji danych geofizycznych

Nota biograficzna

Urodził się 5 stycznia 1937 roku. Zmarł 6 stycznia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1964 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1964 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geofizyki Ogólnej Katedry Geofizyki Geologicznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W latach 1967-1969 był kierownikiem Zakładu Modelowań Geofizycznych.

W 1971 roku na podstawie pracy "Zastosowanie transformaty Fourier'a do rozdzielenia anomalii siły ciężkości", napisanej pod kierunkiem profesora Zbigniewa Fajklewicza, uzyskał stopień doktora.

W 1978 roku na podstawie rozprawy "Zastosowanie cyfrowej filtracji optymalnej do interpretacji geofizycznych pól potencjalnych" uzyskał stopień doktora habilitowanego. Rozprawa ta uzyskała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia.

W latach 1982-1987 był dyrektorem Międzyresortowego Instytutu Geofizyki Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.

W latach 1984-1989 był członkiem Komisji Wydziałowej ds. opracowania i unowocześnienia programów nauczania z zakresu metod geofizycznych dla studentów specjalności geofizycznej.

W latach 1987-1991 był organizatorem i kierownikiem 2-letniego Studium Podyplomowego z zakresu geofizyki poszukiwawczej dla pracujących w przemyśle absolwentów geofizyki i specjalności geologicznych.

W 1996 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH.

Członek Komitetu Geofizyki PAN, Komisji Nauk Geologicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komisji Geoinformatyki PAU.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Dyrektor Górniczy I stopnia, Zasłużony dla Miasta Katowic, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia, Srebrna i Złota Odznaka NOT

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/cianciara-bogdan-002046

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 201
  • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 63
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 53-54, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2022, nr 8 (11 I 2022), s. 17 [nekr.]