Marian Jerzy Branny

Z Historia AGH
Marian Jerzy Branny
Nazwisko Branny
Imię / imiona Marian Jerzy
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 8 grudnia 1945
Miejsce urodzenia Cieszyn


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, wentylacja i klimatyzacja, mechanika płynów
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr hab. inż., prof. AGH Marian Jerzy Branny (1946-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, wentylacja i klimatyzacja, mechanika płynów

Nota biograficzna

Urodził się 8 grudnia 1946 roku w Cieszynie.

W 1970 roku ukończył Wydział Górniczy AGH. Bezpośrednio po studiach rozpoczął studia doktoranckie Instytucie Górnictwa Podziemnego Wydziału Górniczego, które ukończył w 1974 roku i na podstawie pracy "Wpływ rozcięcia złoża na warunki klimatyczne w głębokich kopalniach" uzyskał doktorat.

W 1974 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie Mechaniki Płynów i Termodynamiki Instytutu Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Górniczego.

W 2001 roku został doktorem habilitowanym.

Był kierownikiem Pracowni Mechaniki Płynów, Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej.

Przed emeryturą związany z Katedrą Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Od 2016 roku na emeryturze.

Autor około 100 publikacji oraz kilku patentów.

Promotor prac doktorskich.

Członek Sekcji Aerologii Górniczej Komitetu Górniczego Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowego Biura Termofizyki Górniczej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Dyrektor Górniczy I stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/branny-marian-001683

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 147
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 233-234
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 25
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 37


Inne

stan na dzień 17.10.2023