Lidia Burzyńska

Z Historia AGH
Lidia Burzyńska
Lidia Burzynska.jpg
Nazwisko Burzyńska
Imię / imiona Lidia
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 21 listopada 1944
Miejsce urodzenia Jaworzno
Data śmierci 30 maja 2008
Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, elektrochemia, hydrometalurgia, kompozyty
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. Lidia Burzyńska (1944–2008)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, elektrochemia, hydrometalurgia, kompozyty

Nota biograficzna

Urodziła się 21 listopada 1944 roku w Jaworznie. Zmarła 30 maja 2008 roku. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego 1967, doktorat — AGH 1973, doktor habilitowany — AGH 1990, profesor — 2004.

W latach 1967-1977 zatrudniona na AGH jako asystent, 1973-1994 jako adiunkt, od 1994 roku jako profesor nadzwyczajny.

Autorka kilkudziesięciu prac, w tym 2 książek i 2 patentów.

Promotor 2 prac doktorskich. Promotor i recenzent wielu prac dyplomowych. Członek Wydziałowej Komisji do oceny prac statutowych, badań własnych i egzaminów dyplomowych.

Członek New York Academy of Science, The Electrochemical Society, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Sekcji Taternickiej Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi oraz Klubu Wysokogórskiego.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/burzynska-lidia-002982

Źródła do biogramu

Książki

  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 30-31, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 46
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5 : Suplement A–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2006, s. 124, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2008, nr 129 (4  VI 2008), s. 16 [nekr.]