Józef Czaja

Z Historia AGH
Józef Czaja
Jozef Czaja.jpg
Nazwisko Czaja
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 19 marca 1943
Miejsce urodzenia Szkodna
Data śmierci 15 czerwca 2024
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjna, wycena nieruchomości, systemy informacji o terenie
Pełnione funkcje Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1981-1984, 1987-1990)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Geodezji Górniczej19811984
DziekanWydział Geodezji Górniczej19871990

Prof. dr hab. inż. Józef Czaja (1943-2024)

Dyscyplina/specjalności:geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjna, wycena nieruchomości, systemy informacji o terenie

Nota biograficzna

Urodził się 19 marca 1943 roku w Szkodnej w województwie podkarpackim. Zmarł 15 czerwca 2024 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1962 roku ukończył szkołę średnią w Ropczycach, a następnie rozpoczął studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Po pierwszym roku studiów został przyjęty na drugi rok Wydziału Geodezji Górniczej AGH. Studia te ukończył w 1968 roku i uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety ze specjalnością geodezja inżynieryjno-przemysłowa i miejska. Następnie odbył roczne studia przygotowawcze w Katedrze Geodezji Przemysłowej.

W 1969 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Geodezji Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH. W 1970 roku odbył dwumiesięczny staż zawodowy w Hucie im. Lenina. W czerwcu 1972 roku na podstawie rozprawy "Badanie zmian położenia i kształtu budowli w oparciu o interpretację wektorowego pola przemieszczeń wyznaczonego za pomocą okresowych pomiarów geodezyjnych" uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych i awansował na stanowisko adiunkta. Za pracę tę otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

W 1974 roku był konsultantem naukowym w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezji i Kartografii w Katowicach przy projektowaniu i zakładaniu osnowy geodezyjnej dla Huty Katowice. Od czerwca 1975 roku do grudnia 1977 toku był konsultantem naukowym w pionie Dyrektora inwestycji Huty Katowice w zakresie pomiarów odkształceń obiektów huty. W latach 1978-1980 był konsultantem naukowym w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Kielcach, a w latach 1980-1992 konsultantem naukowym w Zakładach Chemicznych POLICE. W okresie 1969-1990 brał udział w wielu opracowaniach na rzecz przemysłu ciężkiego, cementowego i chemicznego, gdzie starał się wdrażać wyniki swoich prac naukowych.

W październiku 1975 roku na podstawie pracy "Wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń powłok cienkościennych w krzywoliniowych układach współrzędnych na podstawie okresowych pomiarów geodezyjnych oraz próba analizy stanu naprężeń w tych powłokach" uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

W latach 1977-1985 pracował na stanowisku docenta w Instytucie Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej.

W lutym 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego i został powołany na stanowisko profesora, a w czerwcu 1992 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1992-1996 był kierownikiem Zakładu Informacji o Terenie, w latach 1996-2007 Katedry Informacji o Terenie, a w latach 2007-2012 Katedry Geomatyki.

W 1993 roku uzyskał uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, zaś w 1994 roku uzyskał uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

W latach 1981-1984 i 1987-1990 był dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej. Podczas pierwszej kadencji kierował Zespołem, który opracował nowe plany i programy studiów, a w trakcie drugiej wdrażał te programy.

W trakcie pracy prowadził wykłady, ćwiczenia i seminaria na studiach stacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich. W tym czasie prowadził około 200 prac dyplomowych.

W ostatnich latach związany był z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Jarosławiu.

Promotor 15 doktoratów oraz inspirator 2 prac habilitacyjnych, a przy 15 doktoratach i w 9 przewodach habilitacyjnych występował jako recenzent.

Opracował 12 opinii wniosków do tytułu profesora oraz 3 opinie wniosków na stanowisko profesora zwyczajnego.

Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym 90 prac naukowych i 24 podręczników oraz około 30 niepublikowanych prac projektowych i 58 ekspertyz.

W latach 1985-1991 przewodniczył Sekcji Geodezji Przemysłowej Komitetu Geodezji PAN.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Złota odznaka za Zasługi w dziedzinie Geodezji i Kartografii, Srebrna odznaka za Zasługi w dziedzinie Geodezji i Kartografii Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – indywidualna stopnia III, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, zespołowe Nagrody Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za wybitne osiągnięcia naukowe i techniczne w dziedzinie geodezji i kartografii (dwukrotnie), Nagroda VII Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Złota odznaka za Zasługi w dziedzinie Geodezji i Kartografii, Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, 17 Nagród Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej za działalność naukową i dydaktyczną.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/czaja-jozef-001827

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 24, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 21-22, 29-31, 32-53, 68 [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 58, [foto]

Artykuły

  • Barańska A.: Laudacja Profesora dr. hab. inż. Józefa Czaji z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej oraz 70-lecia urodzin. Biuletyn AGH 2013, nr 70, s. 19-21, [foto]
  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]

Inne