Ryszard Hycner

Z Historia AGH
Ryszard Hycner
Ryszard Hycner.jpg
Nazwisko Hycner
Imię / imiona Ryszard
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 6 kwietnia 1943
Miejsce urodzenia Czarna


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, kataster, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1996-1999, 1999-2002)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19961999
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19992002

Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner (1943-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, kataster, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne

Nota biograficzna

Urodził się 6 kwietnia 1943 roku w Czarnej.

W 1962 roku ukończył Technikum Geodezyjne w Opolu. W 1968 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH, uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety.

W 1968 roku rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Geodezji Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1976 roku w Instytucie Geodezji Górniczej i Przemysłowej WGG, na podstawie rozprawy "Automatyzacja przetwarzania informacji geodezyjno-kartograficznej dla potrzeb miejscowego planowania przestrzennego" uzyskał stopień doktora. W 1993 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na podstawie dysertacji "Ingerencja procesów informacyjnych o terenie dla potrzeb planowania przestrzennego" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1996-1999 i 1999-2002 był prodziekanem ds. Dydaktyki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W 2005 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W swojej działalności naukowej zajmuje się problematyką katastru, gospodarki nieruchomościami oraz zagadnień geodezyjno-prawnych. W działalności dydaktycznej bliska mu jest problematyka terminologii zawodowej w języku angielskim, a wyrazem tych zainteresowań jest podręczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski z dziedziny geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami i zagadnień prawnych oraz dydaktyki szkoły wyższej i spraw studenckich, opracowany wspólnie z filologiem angielskim i wydany w 2005 roku.W latach 1997 - 2008 był organizatorem praktyk wakacyjnych studentów kierunku geodezja i kartografia w firmie Coler&Colantonio w USA. W ciągu tych lat na praktyki wyjechało około 50 studentów.

Autor ponad 100 publikacji, referatów i opracowań o charakterze naukowym, opublikowanych zarówno w kraju jak i zagranicą, 13 książek, podręczników i monografii oraz opracowań dydaktycznych.

Promotor 3 prac doktorskich z dziedziny katastru i gospodarki nieruchomościami oraz promotorem około 120 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych prac w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2.

W latach 2003 - 2011 był redaktorem kwartalnika "Geomatics and Environmental Engineering" publikowanego przez wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. W latach 2012-2013 był członkiem Komitetu Redakcyjnego Działowego "Górnictwa, Geologii, Geodezji i Ochrony Środowiska" Wydawnictw AGH. W latach 2008 - 2012 pełnił funkcję członka Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach 2011 - 2012 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Był również również nauczycielem akademickim i kierownikiem Katedry Geodezji i Kartografii na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Członek Komisji ds. Nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geodezji i kartografii działającej przy Ministrze Infrastruktury, Komitetu Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Oddział w Krakowie.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa oraz kilkanaście Nagród Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/hycner-ryszard-001829

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 62, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53, 69
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1968/69]. Kraków 1969, s. 48
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 118, [foto]

Artykuły

  • Barańska A., Hanus P.: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner : laudacja z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej oraz 70-lecia urodzin. Biuletyn AGH 2013, nr 71, s. 12-14, [foto]
  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006.Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]

Inne

stan na dzień 27.01.2023