Andrzej Czapliński

Z Historia AGH
Andrzej Czapliński
Andrzej Czaplinski.jpg
Nazwisko Czapliński
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 19 stycznia 1924
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 17 sierpnia 1992
Dyscyplina/specjalności chemia, fizykochemia węgli kamiennych, konstrukcja i budowa aparatury badawczej
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1969-1972)
Wydział Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19691972

Prof. zw. dr hab. Andrzej Czapliński (1924–1992)

Dyscyplina/specjalności: chemia, fizykochemia węgli kamiennych, konstrukcja i budowa aparatury badawczej

Nota biograficzna

Urodził się 19 stycznia 1924 roku w Krakowie, zmarł 17 sierpnia 1992 roku. Pochowany na Cmentarzu Bronowickim w Krakowie.

Do szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej uczęszczał w Stanisławowie.

W czasie wojny pracował kolejno, jako mechanik samochodowy, robotnik rolny i urzędnik Polskich Kolei Państwowych w Krakowie.

W 1945 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w 1950 roku uzyskując stopnień magistra filozofii z zakresu chemii. Jeszcze jako student podjął pracę w Katedrze Chemii Ogólnej AGH. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale Hutniczym AGH jako starszy asystent. W roku 1960 na podstawie pracy "Wpływ rozpuszczonych w wodzie chlorków na warunki tworzenia się hydratu etanu" uzyskał na Wydziale Ceramicznym doktorat.

W roku akademickim 1965/1966został kierownikiem powołanego Zakładu Chemii Górniczej w Katedrze Chemii Górniczej. W 1967 roku na podstawie pracy "Badania nad związkiem miedzy sorpcją dwutlenku węgla przy wysokich ciśnieniach a objętościowymi zmianami węgli kamiennych" uzyskał stopień doktora habilitowanego, następnie otrzymał stopień naukowy docenta.

W 1976 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 roku profesora zwyczajnego. Był zastępcą dyrektora Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów.

W latach 1969 - 1972 był Prodziekanem Wydziału Górniczego AGH.

Był autorem lub współautorem ponad 70 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 3 patentów, 35 opracowań niepublikowanych.

Promotor kilkunastu prac dyplomowych i 7 prac doktorskich.

Pełnił funkcję redaktora naczelnego Zeszytów Naukowych AGH serii Chemia.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju"

Źródła do biogramu

Książki

  • 25 lat Wydziału Paliw i Energii 1974-1999. Red. G. Ceglarska-Stefańska, J. F. Janik. Kraków [1999?], s. 4, [foto]
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 70, 71, 74, 78
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 58-59

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, 15 września, s. 13
  • Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Czaplińskim. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1473. [Seria] Chemia 1993, z. 21, s. 165–166, [foto]

Inne

  • Informacja od p. Andrzeja Czaplińskiego - syna [inf. z dnia 24.02.2020]
  • Wniosek o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej doc. dr hab. inż. Andrzeja Czaplińskiego. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 19.06.1975], s. 54-57