Modelowanie stereometrycznego stanu warstwy wierzchniej