Jerzy Kazimierz Gierula

Z Historia AGH
Jerzy Kazimierz Gierula
Jerzy Gierula.jpg
Nazwisko Gierula
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Data urodzenia 20 lutego 1917
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 14 stycznia 1975
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności fizyka jądrowa, dozymetria
Wydział Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Prof. dr Jerzy Kazimierz Gierula (1917–1975)

Dyscyplina/specjalności: fizyka jądrowa, dozymetria

Nota biograficzna

Urodził się 20 lutego 1917 roku w Krakowie. Zmarł 14 stycznia 1975 roku tamże. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Absolwent Gimnazjum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

W latach 1935-1939 studiował fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, naukę kontynuował konspiracyjnie (1942–1944) i ukończył w 1946 roku.

W czasie II wojny światowej pracował jako zegarmistrz. Studia uzupełniające odbył w Zurychu (1949-1950).

Następnie związał się z zespołem prof. Mariana Mięsowicza w AGH.

W 1950 roku obronił pracę doktorską. Adiunkt II Katedry Fizyki na Wydziale Górniczym w latach 1950–1951. W 1951 roku został powołany do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na stanowisko kierownika Katedry Fizyki, gdzie pracował do 1956 roku. Docent fizyki doświadczalnej AGH (1954).

W 1961 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1969 roku profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Fizyki II Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1969–1975).

Od 1958 roku był kierownikiem Pracowni Emulsji Jądrowych w Instytucie Techniki Jądrowej PAN.

Autor opracowań i monografii zarówno w języku polskim jak i obcojęzycznych z zakresu fizyki cząstek elementarnych, fizyki jądra atomowego i dozymetrii. Wraz z Marianem Danyszem przedstawił projekt kompleksowych badań nad fizyką wysokich energii przy wykorzystaniu emulsji jądrowych.

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i Komisji Promieni Kosmicznych Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej, przewodniczący Komitetu Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej PAN (1969–1971), w latach 1965-1975 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej. Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych. Przedstawiciel Polski przy Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w Genewie.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal im. Mariana Smoluchowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, zespołowe nagrody państwowe i indywidualne Państwowej Rady do spraw Wykorzystania Energii Jądrowej, nagrody resortowe

Źródła do biogramu

Książki

  • 50 lat Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Pod red. A. Hrynkiewicza. Kraków 2005, s. 15, 18, 64, 159, 161, 162, 337, 342, 344, 377, 547, 645, 654, [foto] (Monografie. Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Nauki, 9)
  • Biogramy uczonych polskich : materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. 3 : Nauki ścisłe. Oprac. A. Śródka, P. Szczawiński. Wrocław 1986, s. 114-117
  • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 108-109
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 30-32, [foto]
  • Sylwetki zmarłych członków Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk. [Red. t. L. Starkel]. Kraków 2002, s. 34-36
  • Śródka A.: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 1 : A-G. Warszawa 1994, s. 520-521, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 96
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1970, s. 621 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Janik J. A.: Jerzy Gierula (1917-1975). Postępy fizyki 1975, t. 26, nr 6, s. 565-567
  • Z wizytą u nowo wybranych członków PAN. Materiały Informacyjne 1969, nr 5, s. 108-112