Edward Guzik

Z Historia AGH
Edward Guzik
Edward Guzik.jpg
Nazwisko Guzik
Imię / imiona Edward
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 11 czerwca 1952
Miejsce urodzenia Golkowice


Dyscyplina/specjalności metalurgia i odlewnictwo żeliwa, krystalizacja stopów, kierunkowa krystalizacja stopów, inżynieria powierzchni
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Edward Guzik (1952-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia i odlewnictwo żeliwa, krystalizacja stopów, kierunkowa krystalizacja stopów, inżynieria powierzchni

Nota biograficzna

Urodził się 11 czerwca 1952 roku w Golkowicach, woj. małopolskie.

W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej.

W 1978 roku rozpoczął pracę jako specjalista w Katedrze Odlewnictwa Żeliwa Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Kierunkowa krystalizacja eutektycznych stopów Fe-C-Cr-Ce", której promotorem był profesor Edward Fraś, uzyskał stopień doktora.

W 1995 roku na podstawie rozprawy "Model wzrostu eutektyki nieregularnej na przykładzie eutektyki grafitowej w stopach Fe-C" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2002 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 2006 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 2011 roku kierownik Katedry Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych na Wydziale Odlewnictwa.

Specjalizacja: teoria i praktyka krystalizacji objętościowej i kierunkowej żeliwa, siluminu, superstopów i innych stopów eutektycznych oraz monokrystalizacja ferrytów manganowo-cynkowych, kompozyty metalowe. Teoria i praktyka procesów metalurgicznych zachodzących w piecach odlewniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pieca indukcyjnego i żeliwiaka; nowe technologie i urządzenia do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, stopowego, modyfikowanego, sferoidalnego, wermikularnego, żeliwa ADI i jego odmian oraz AVCI, a także AGI; opracowanie nowych stopów odlewniczych oraz gatunków żeliwa; inżynieria powierzchni - proces cynkownia wyrobów metalowych (ze stali i żeliwa) metodą zanurzeniową (zwaną też metodą ogniową).

Członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk (od 2006 roku), członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN (od 2011 roku), członek Komitetu Metalurgii PAN (od 2011 roku). Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2011 roku). Członek Komisji Odlewnictwa PAN. Oddział w Katowicach (od 2000 roku), członek Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN (od 2012 roku), członek Komisji Doktorskiej Instytutu Podstaw Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (od 2007 roku). Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członek Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich STOP oraz Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (od 2012 roku). Przewodniczący Sekcji TO8C przy Komitecie Badań Naukowych (2003-2005). Członek zespołu interdyscyplinarnego ds. oceny wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012 rok). Członek zespołu interdyscyplinarnego ds. Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej MNiSW (2012 rok). Członek Rady Doskonałości Naukowej (2019 rok).

Autor ponad 450 publikacji, w tym: 19 patentów, 78 materiałów konferencyjnych krajowych i zagranicznych.

Kierownik i współautor 124 zrealizowanych prac naukowo-badawczych, w tym 30 projektów celowych, badawczych i zamawianych.

Autor ponad 60 referatów.

Promotor 7 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (2001), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Złota Odznaka ZNP (1995), Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej (2012), Nagroda I stopnia im. prof. Jerzego Buzka STOP (2015), Złoty Medal Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej (2015). Wyróżnienie Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (2017). Wielokrotnie nagrody Rektora AGH za działalność naukową i dydaktyczną.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/guzik-edward-003132

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. [Oprac. Z. Kulig]. Kraków 2011, s. 84, 97, 127
  • [Skład Osobowy AGH... 1978-1979]. [Kraków 1979], s. 83-86
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 111

Inne

stan na dzień 6.09.2023