Stanisław Franciszek Barycz

Z Historia AGH
Stanisław Franciszek Barycz
Stanisław Barycz.jpg
Nazwisko Barycz
Imię / imiona Stanisław Franciszek
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 2 października 1937
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 21 listopada 2019
Dyscyplina/specjalności budownictwo, budownictwo ogólne i przemysłowe, budownictwo na terenach górniczych, fundamentowanie budowli
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Stanisław Franciszek Barycz (1937-2019)

Dyscyplina/specjalności: budownictwo, budownictwo ogólne i przemysłowe, budownictwo na terenach górniczych, fundamentowanie budowli

Nota biograficzna

Urodził się 2 października 1937 roku w Krakowie. Zmarł 21 listopada 2019 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie.

W 1961 roku ukończył Politechnikę Krakowską. W latach 1958-1962 studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W marcu 1961 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Budownictwa żelbetowego Politechniki Krakowskiej.

W grudniu 1961 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie i Katedrze Budownictwa Wydział Geodezji Górniczej AGH.

W 1970 roku na podstawie pracy "Badanie modułu ściśliwości gruntu zmienionego wpływem podziemnej eksploatacji górniczej", przedstawionej na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, uzyskał stopień doktora.

W latach 1970-2003 był adiunktem na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Autor ponad 130 publikacji, 4 patentów i 4 wniosków racjonalizatorskich i wynalazczych oraz 3 wdrożeń racjonalizatorskich. Opracował i wygłosił 35 referatów na konferencjach i sympozjach naukowych.

Był ekspertem dla przemysłu górniczego. Posiadał uprawnienia budowlane oraz uprawnienia rzeczoznawcy. Zrealizował wiele skomplikowanych opracowań w ramach Zespołu Rzeczoznawców przy Małopolskim Oddziale PZIiTB.

W 2003 roku przeszedł na emeryturę.

Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Archidiecezjalnej Komisji ds. Architektury i Sztuki Sakralnej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal "Zasłużony dla Województwa Nowosądeckiego", Medal "Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej", dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wielokrotnie Nagrodę Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/barycz-stanislaw-001910

Źródła do biogramu

Książki

  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 13-14, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 19663, s. 39
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 18, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2019, nr 276 (27 XI 2019), s. A17 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2019, nr 275 (26 XI 2019), s. A16 [nekr.]
  • [Stanisław Barycz] Wspomnienie pośmiertne. Biuletyn Małopolskiej Okręgowej Izby Inzynierów Budownictwa 2020, nr 1, s. 63, [foto]

Inne