Andrzej Wiktor Bobrowski

Z Historia AGH
Andrzej Wiktor Bobrowski
Andrzej Bobrowski.jpg
Nazwisko Bobrowski
Imię / imiona Andrzej Wiktor
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 3 czerwca 1944
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, chemia analityczna, elektroanaliza, analityka środowiska, chemometria, cement
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr hab., prof. AGH Andrzej Wiktor Bobrowski (1944–)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, chemia analityczna, elektroanaliza, analityka środowiska, chemometria, cement

Nota biograficzna

Urodził się 3 czerwca 1944 roku w Krakowie.

W 1962 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie.

W 1967 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Chemii Krzemianów Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Badania polarograficznych własności pierwiastków alkalicznych" uzyskał doktorat.

W 1995 roku na podstawie rozprawy "Woltamperometryczne właściwości i analityczne zastosowania dwuoksymowych kompleksów kobaltu, niklu i miedzi" uzyskał habilitację.

Od 1999 roku profesor nadzwyczajny AGH.

Tematyka badawcza: elektroanaliza, wolamperometria, analityka przemysłowa, analiza śladów i jej zastosowanie w ochronie środowiska.

Autor lub współautor ponad 350 prac naukowych, 5 patentów i 1 zgłoszenia patentowego. Jedno z opracowań zostało wdrożone w australijskim przemyśle w Pasminco EZ. Swoje dokonania wielokrotnie prezentował na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Promotor 7 prac doktorskich.

Odbył liczne zagraniczne staże naukowe.

Członek Komisji Analizy Surowców Komitetu Chemii Analitycznej PAN, międzynarodowy koordynator programu CEEPUS Pl.-24, kierujący współpracą zespołów akademickich z Austrii, Słowenii, Czech, Słowacji i Polski.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia, indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia, ponad 20-krotnie Nagroda Rektora AGH, w 2016 roku został uhonorowany Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/bobrowski-andrzej-02410

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków : 1999, s. 126, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 47
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 32

Inne


stan na dzień 21.05.2021