Marek Dzieniewicz

Z Historia AGH
Marek Dzieniewicz
Nazwisko Dzieniewicz
Imię / imiona Marek
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 18 stycznia 1949
Miejsce urodzenia Świdnica


Dyscyplina/specjalności geologia, inżynieria i ochrona środowiska, geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, geochemia powierzchniowa, górnictwo i geologia inżynierska, ochrona środowiska
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Marek Dzieniewicz (1949-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, inżynieria i ochrona środowiska, geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, geochemia powierzchniowa, górnictwo i geologia inżynierska, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 18 stycznia 1949 roku w Świdnicy.

W 1971 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1973 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geologii Naftowej Międzyresortowego Instytutu Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

W latach 1975-1979 był starszym asystentem.

W 1979 roku na podstawie pracy "Możliwości prospekcyjne powierzchniowych metod geochemicznych dla określenia w Karpatach ropogazonośności stref o skomplikowanej budowie geologicznej", której promotorem był profesor Roman Ney, otrzymał stopień doktora. Następnie został adiunktem.

Przez wiele lat był kierownikiem laboratorium chromatografii gazowej i powierzchniowych metod geochemicznych Katedry Surowców Energetycznych WGGiOŚ.

Autor około 80 publikacji i 2 patentów.

Kierownik i wykonawca prac badawczych.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Towarzystwa Geosynoptyków GEOS.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i i Techniki, Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Polskiej Geologii", Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Złota Honorowa Odznaka SITPNiG, Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP ", Złota Honorowa Odznaka NOT

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dzieniewicz-marek-002189

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 209
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 54
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 77-78
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 79, 96

stan na dzień 17.07.2023