Grażyna Maria Ceglarska-Stefańska

Z Historia AGH
Grażyna Maria Ceglarska-Stefańska
Nazwisko Ceglarska-Stefańska
Imię / imiona Grażyna Maria
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 17 listopada 1941
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, technologia chemiczna, geologia, mineralogia, petrografia, geochemia, adsorpcja, chemia górnicza, fizykochemia sorbentów, fizykochemia węgli
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów (1993-1995) i Wydziału Paliw i Energii (1995-1996)
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów19931995
ProdziekanWydział Paliw i Energii19951996


Prof. dr hab. Grażyna Maria Ceglarska-Stefańska (1941-)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, technologia chemiczna, geologia, mineralogia, petrografia, geochemia, adsorpcja, chemia górnicza, fizykochemia sorbentów, fizykochemia węgli

Nota biograficzna

Urodziła się 17 listopada 1941 roku w Krakowie.

W 1965 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1965 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Chemii Górniczej Wydziału Górniczego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Rozszerzalność węgli kamiennych o różnym stopniu metamorfizmu pod wpływem sorpcji metanu przy wysokich ciśnieniach", której promotorem był profesor Andrzej Czapliński, uzyskała stopień doktora.

W 1991 roku na podstawie rozprawy "Współzależność procesów sorpcyjnych i dylatometrycznych zachodzących w układach: węgle kamienne - para wodna, dwutlenek węgla, metan" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Od 1992 roku była kierownikiem Pracowni Fizykochemii Węgla.

W latach 1993-1995 była prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów, a w latach 1995-1996 Wydziału Paliw i Energii.

Od 2001 roku była kierownikiem Zakładu Chemii Górniczej.

W 2005 roku otrzymała tytuł profesora.

W latach 1992-1993 była członkiem Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych AGH serii "Chemia", a od 2003 roku członkiem Komitetu Redakcyjnego Działu "Górnictwa, Geologii, Geodezji i Ochrony Środowiska".

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a w latach 2002-2003 członek Uczelnianego Kolegium Elektorów. Honorowy recenzent Czech Science Foundation.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda im. prof. H. Czeczotta, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/ceglarska-stefanska-grazyna-003191

Źródła do biogramu

Książki

  • 25 lat Wydziału Paliw i Energii 1974-1999. Red. G. Ceglarska-Stefańska, J.F. Janik. Kraków [1999?], s. 7, 8, 20
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 29
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 48

Inne

stan na dzień 6.05.2023