Karol Nereusz Bohdanowicz

Z Historia AGH
Karol Nereusz Bohdanowicz
Karol Bohdanowicz.jpg
Nazwisko Bohdanowicz
Imię / imiona Karol Nereusz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr. hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 29 października 1864
Miejsce urodzenia Lucyn k. Witebska
Data śmierci 5 czerwca 1947
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności geologia, geologia surowcowa, hydrogeologia, stratygrafia, tektonika
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Geologii Stosowanej Wydziału Górniczego AG (1931-1935)
Wydział Wydział Górniczy
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1935
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitną działalność naukową, organizacyjną i pedagogiczną
Odznaczenia i nagrody Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. zw. dr. hab. inż. Karol Nereusz Bohdanowicz (1864–1947)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia surowcowa, hydrogeologia, stratygrafia, tektonika

Nota biograficzna

Urodził się 29 października (9 listopada) 1864 roku w Lucynie k. Witebska (obecnie Ludza w Łotwie). Zmarł w 5 czerwca 1947 roku Warszawie i tam też pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim.

Ukończył studia geologiczne, mineralogiczne i górnicze w Instytucie Górniczym w Petersburgu (1886). Profesor Instytutu Górniczego w Petersburgu. Działacz Polskiej Narady Ekonomicznej w Piotrogrodzie (1917). Od 1889 roku był członkiem Societe Geologique de France, którego w 1915 roku został wiceprezesem. W 1917 roku prezes Związku Inżynierów Górniczych w Rosji. W 1921 roku mianowany przez Naczelnika Państwa profesorem zwyczajnym geologii i od jesieni tegoż roku objął wykłady w Akademii Górniczej (AG) w Krakowie, kierownik Katedry Geologii Stosowanej Wydziału Górniczego AG (od 1931 roku do emerytury w 1935 roku), dyrektor Państw. Inst. Geologicznego w Warszawie (1938–1947).

W AG uzyskał tytuł profesora honorowego (1935). W 1935 roku przyznano mu również doktorat honoris causa AG za wybitną działalność naukową, organizacyjną i pedagogiczną. W 1946 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe ku uczczeniu 60-lecia pracy naukowej Profesora.

Prowadził tutaj wykłady z geologii poszukiwawczej i złożowej w latach 1921–1938.

Jest twórcą polskiej geologii gospodarczej oraz twórcą podstaw geologicznego poznania Azji Centralnej i obszarów nadkaspijskich i kaukaskich. Brał udział w wielu wyprawach badających złoża i warunki geologiczne: Rosji, Tybetu, Korei, Płw. Czukockiego, wybrzeża Oceanu Lodowatego, Kamczatki, Alaski i in.

Autor ponad 200 prac. Członek PAU i TWN oraz stowarzyszeń naukowych polskich i zagranicznych.

W budynku Głównym AGH A-0, na drugim piętrze, znajdują się dwie tablice poświęcone profesorowi Karolowi Bohdanowiczowi.

We wrześniu 2014 roku odbyła się III Konferencja Naukowa pt. "Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski", zorganizowana z okazji 150 rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH oraz Towarzystwo Badania Przemian Środowiska "Geosfera".

Otrzymał tytuł Honorowego Członka SITG - Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Odznaczenia i nagrody

Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medal na Wystawie Powszechnej w Paryżu za mapy geograficzne i geologiczne wybrzeży Morza Ochockiego, Złoty Medal Konstantynowski — najwyższe odnaczenie za osiągnięcia naukowe, nagrody resortowe, nagroda im. Helmersena AUw Petersburgu

Źródła do biogramu

Książki

 • Akademia Nauk Technicznych : 1933-1937. Warszawa 1937, s. 27-34
 • Biogramy uczonych polskich : materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. 7 : Nauki o Ziemi i górnicze. Oprac. A. Śródka. Wrocław ; Warszawa ; Kraków 1992, s. 28-33, [foto]
 • Bohdanowicz K.: Geologia złóż minerałów : według wykładów prof... w roku szkolnym 1921/22. Kraków 1922, 496 s.
 • Bohdanowicz K.: Iz putešstvija po Central'noj Azii. Petersburg 1892, 74 s.
 • Czarnocki S.: Karol Bohdanowicz. Kraków 1936, s. VI, 31
 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 75
 • Encyklopedyczny słownik sławnych Polaków. Pod red. J. Borowca. Warszawa 1996, s. 29
 • Karol Bohdanowicz - czołowy geolog carskiego imperium, profesor AG. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 105-107
 • Karol Bohdanowicz. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 243-244
 • Konieczna E.: Ziemskie wędrówki : nauki o ziemi w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2020, s. 143, 146, [foto]
 • Kronika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa : Suplement 2012-2017. Pod red. E. Ragusa. Katowice 2017, s. 83
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 18
 • Liebfeld A.: Polacy na szlakach techniki. Warszawa 1983, s. 129-141
 • Liebfeld A.: Polscy inżynierowie. Warszawa 1957, s. 132-151
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 67-71, 94
 • Przyrowski Z.: Kto to był? : popularny słownik biograficzny. Warszawa 1996, s. 50
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1921/22]. Kraków 1922, s. 5
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1929/30]. Kraków 1929, s. 15
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1931/32]. Kraków 1931, s. 14
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1932/33]. Kraków 1932, s. 21
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1933/34]. Kraków 1933, s. 21-22
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 20
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s. 22
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1937/38]. Kraków 1937, s. 21
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1938/39]. Kraków 1938, s. 24
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 10
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 13. Red. Z. Skoczyński. Warszawa 2002, s. 25-28
 • Słownik polskich pionierów techniki. Pod red B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 27-28
 • Śródka A.: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 1 : A-G. Warszawa 1994, s. 177-180, [foto]
 • Voskresenskaja N., Ozonkova H.: Postać Karola Bohdanowicza w świetle zachowanej korespondencji. Katowice 1980, s. 181-196, [foto]
 • Vydajuščiesja otečestvennyje geologii : očerki po istorii geologičeskich znanij, Vyp. 19. Leningrad 1978, s. 85
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 112
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 34, [foto]
 • Wójcik Z.: Karol Bohdanowicz: szkic portretu badacza Azji. Warszawa ; Wrocław 1997, 410, [1] s., [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 12-13, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 620 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 20-31, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • 50-lecie pracy naukowej inż. K. Bohdanowicza, prof. Akademii Górniczej w Krakowie. Ilustrowany Kuryer Codzienny 1935, nr 342, s. 7
 • Aleksiejew A.: Prace Karola Bohdanowicza na Dalekim Wschodzie. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej 1976, z. 21, s. 53-59
 • Badacz skarbów Azji (Karol Bohdanowicz) : uczeni, odkrywcy, podróżnicy. Trybuna Robotnicza 1972, nr 250, s. 5
 • Badacz Syberii (Karol Bohdanowicz) : Polacy na szerokim świecie. Kurier Polski 1967, nr 302, s. 5
 • Bohdanowicz Karol. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1937, s. 51-58
 • Bohdanowicz Karol : [bibliografia]. Nauka Polska 1939, T. 24, s. 548
 • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6, 18
 • Chwaściński B.: Karol Bohdanowicz w Kuen Luniu. Wierchy 1966, s. 71-91
 • Czabański K.: Wielcy - nie znani : [Karol Bohdanowicz]. Argumenty 1978, nr 46, s. 10-11
 • Czarnocki S.: Jubileusz 50-cio letniej pracy naukowej prof. inż. Karola Bohdanowicza. Przegląd Górniczo-Hutniczy 1935, nr 11, s. 553-567, [foto]
 • Czarnocki S.: Jubileusz 50-cio letniej pracy naukowej prof. inż. Karola Bohdanowicza. Przemysł Naftowy 1935, z. 22, s. 672-673
 • Człowiek, przed którym Ziemia nie miała tajemnic : [Karol Bohdanowicz]. Radio i Telewizja 1968, nr 32, z. 7
 • Geolog, geograf, profesor : [Karol Bohdanowicz]. Życie Warszawy 1968, nr 261, s. 6
 • Holewiński S.: Wspomnienie o Karolu Bohdanowiczu. Przegląd Geologiczny 1957, nr 7, s. 295-296
 • Iłowiecki M.: Polski badacz Azji : [Karol Bohdanowicz]. Gazeta Krakowska 1966, nr 179, s. 4
 • Iłowiecki M.: Polski badacz Azji : [Karol Bohdanowicz]. Gazeta Krakowska 1966, nr 221, s. 4
 • Iwaszkiewicz W.: Uroczystości Bohdanowiczowskie. Przegląd Geologiczny 1965, nr 8, s. IV okł.
 • Jahoda K.: Krakowscy Górnicy. Przegląd Górniczy 1990, nr 5, s. 20-23
 • Jaskólski S.: Karol Bohdanowicz : (1864-1947). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1971, T. 41, z. 1, s. 38-42
 • Jaskólski S.: Karol Bohdanowicz 1864-1947. Przegląd Geologiczny 1957, nr 7, s. 293-295
 • Jaskólski S.: Karol Bohdanowicz 1864-1947. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1947, T. 17, s. 301-314, [foto]
 • Jaskólski S.: Karol Bohdanowicz - pionier geologii stosowanej. Biuletyn Instytutu Geologicznego 1969, nr 232, s. 25-32
 • Jubileusz 60-cio letniej pracy naukowej prof. dr inż. Karola Bohdanowicza. Przegląd Górniczy 1946, T. 2, nr 3-4, s. 145-160
 • Jubileusz prof. inż. Karola Bohdanowicza. Przegląd Techniczny 1936, nr 75, s. 1, 22
 • Jubileusz prof. inż. Karola Bohdanowicza. Wszechświat 1936, nr 1, s. 32
 • Kaczmarczuk R.: Badania i prace geograficzne Karola Bohdanowicza odnoszące się do Azji Środkowej. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria C 1972, z. 16, s. 79-111
 • Kaczmarczuk R.: Badania Karola Bohdanowicza w dziedzinie geografii. Czasopismo Geograficzne 1969, z. 4, s. 432-440
 • Kaczmarczuk R.: Prace geograficzne Karola Bohdanowicza na Kamczatce. Geografia w Szkole 1973, nr 2, s. 104-107
 • Karol Bohdanowicz. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1936, T. 12, s. XIII-XXVIII
 • Karol Bohdanowicz. Nafta 1947, nr. 6, s. 202 [nekr.]
 • Karol Bohdanowicz. Przegląd Górniczy 1947, nr 7-8, s. 489-490 [nekr.]
 • Karol Bohdanowicz : [wspomnienie]. Hutnik 1947, z. 6, s. 327-329
 • Karol Bohdanowicz : [wspomnienie]. Rocznik PAU 1947, T. 47, s. LV
 • Karol Bohdanowicz znakomity geolog polski : [w 50-tą rocznicę pracy naukowej]. Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane 1936, nr 1/2, s. 36-39, [foto]
 • Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9
 • Kondracki J.: Sesja naukowa ku uczczeniu Karola Bohdanowicza (1864-1947). Przegląd Geograficzny 1965, nr 4, s. 747-748
 • Kotarba M. J., Bilkiewicz E.: W trosce o środowisko [Konferencja Naukowa z okazji 150 urodzin Karola Bohdanowicza]. Biuletyn AGH 2014, nr 82, s. 24-25, [foto]
 • Kowalski M.: W setną rocznicę urodzin Karola Bohdanowicza. Czasopismo Geograficzne 1966, z. 2, s. 219-221
 • Krupiński B.: Karol Bohdanowicz - pedagog i człowiek. Biuletyn Instytutu Geologicznego 1969, nr 232, s. 15-19
 • Kuźmiński B.: Karol Bohdanowicz, wybitny geolog i podróżnik. Problemy 1954, nr 1, s. 50-53
 • Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza : materiały z konferencji: 20 lat Towarzystwa Geosynoptyków GEOS : Kraków 1986-2006 : Kraków, 17 listopada 2006 r. Polish Journal of Mineral Resources 2006, vol. 10 wyd. spec., s. 169-171
 • Leśnialiewicz I.: Karol Bohdanowicz : Rok Nauki Polskiej. Wieści 1973, nr 26, s. 5
 • Małkowski S.: Polscy badacze Ziemi w przeszłości. Prace Muzeum Ziemi 1971, z. 18, cz. 2, s. 75-118, [foto]
 • [Marczewski Z.]: Wspomnienia o prof. Karolu Bohdanowiczu. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1965, nr 3, s. 441-442
 • [Maślankiewicz K.]: Karol Bohdanowicz : znakomity geolog polski : (w 50-tą rocznicę pracy naukowej). Czasopismo Przyrodnicze 1936, z. 1-2, s. 36-39
 • Maślankiewicz K.: Karol Bohdanowicz (1864 - 1947) : w setną rocznicę urodzin. Wszechświat 1964, z. 12, s. 257-260
 • Maślankiewicz K.: Wspomnienia o profesorze Karolu Bohdanowiczu (29 XI 1864 - 5 VI 1947). Przegląd Geologiczny 1964, nr. 12, s. 469-473
 • Mieciek T.: Wędrówki ku białym plamom : o Karolu Bohdanowiczu. Głos Wybrzeża 1969, nr 196, s. 3
 • Mieciek T.: Wędrówki ku białym plamom : o Karolu Bohdanowiczu. Ekspres Ilustrowany 1969, nr 20, s. 4
 • Mieciek T.: Wędrówki ku białym plamom : o Karolu Bohdanowiczu. Nowiny Rzeszowskie 1969, nr 212, s. 3
 • Mielska M. I.: W setną rocznicę urodzin Karola Bohdanowicza (29 XI 1864 - 5 VI 1974). Poznaj Świat 1964, nr 11, s. 30-31
 • [Muszałówna K.]: W setną rocznicę urodzin [Karola Bohdanowicza]. Życie Warszawy 1965, nr 122, s. 4
 • Nieć M., Piestrzyński A.: Karol Bohdanowicz - prekursor odkryć złóż kopalin w Polsce (w 150-letnią rocznicę urodzin). Przegląd Górniczy 2015, T. 71, nr 4, s. 91-97, [foto]
 • Obchód 50-lecia naukowej działalności prof. Karola Bohdanowicza. Przegląd Górniczo-Hutniczy 1936, nr 1/2, s. I-II
 • Pawłowski W.: Ludzie polskiej nafty : Karol Bohdanowicz (1865-1947). Wiek Nafty 1993, nr 3, s. 7-9, [foto]
 • Prof. Karola Bohdanowicza pięćdziesięciolecie pracy naukowej, 1885-1935. Przyroda i Technika 1936, nr 2, s. 99-101, [foto]
 • Róziewicz J., Wójcik Z.: Nowe materiały do biografii Karola Bohdanowicza. Przegląd Geologiczny 1987, nr 8-9, s. 443-446
 • "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników. Przegląd Górniczy 1986, T. 42, nr 11-12, s. 389
 • Sieński H.: Profesor Karol Bohdanowicz : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 17. Biuletyn AGH 2014, nr 84, s. 21-23, [foto]
 • [Sylwetka Karola Bohdanowicza]. Geologiczny Biuletyn Informacyjny 1952, z. 3, s. 2-6
 • Skoczylas J.: Karol Bohdanowicz : (1864-1947). Polish Journal of Mineral Resources 1995, Vol. 2, s. 7-87
 • Skoczylas J.: Problematyka geologii węgla w dorobku Karola Bohdanowicza (1864-1947), w 150. rocznicę urodzin. Przegląd Górniczy 2015, T. 71, nr 4, s. 97-101, [foto]
 • Śp. Karol Bohdanowicz : [wspomnienie]. Przegląd Górniczy 1947, T. 3, nr 78, s. 489-490
 • Śp. Karol Bohdanowicz : [wspomnienie]. Przegląd Techniczny 1947, nr 13-14, s. 233
 • Świdziński H.: Karol Bohdanowicz. Przegląd Geograficzny 1948, T. 21, s. 431-437
 • Uczczenie jubileuszowe prof. inż. Karola Bohdanowicza. Nafta 1936, nr 1, s. 14-15
 • Uroczystość obchodu 50-lecia działalności naukowej prof. inż. Karola Bohdanowicza. Przemysł Naftowy 1935, nr 23, s. 722-723
 • Wiliński J.: W setną rocznicę urodzin prof. K. Bohdanowicza. Przegląd Geologiczny 1965, nr 9, s. 407-408, III okł.
 • [Wojnar J.]: Niezwykły jubileusz 60-lecia pracy naukowej prof. Karola Bohdanowicza, dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego. Nafta 1946, nr 2, s. 79
 • Wójcik K.: [Karol Bohdanowicz na Akademii Górniczej]. Prace Muzeum Ziemi 1971, z. 18, cz.2, s. 229-233
 • Wójcik Z.: O Karolu Bohdanowiczu - inaczej. Przegląd Geologiczny 1983, nr 10, s. IV okł.
 • Zdanowski A.: Prof. dr hab. inż. Karol Bohdanowicz (1864-1947). Przegląd Górniczy 2015, T. 71, nr 4, s. 90, [foto]
 • Życie jest sumą ekspedycji. Kulisy 1967, nr 11, s. 1-2