Hubert Gruszczyk

Z Historia AGH
Hubert Gruszczyk
Hubert Gruszczyk-1.jpg
Nazwisko Gruszczyk
Imię / imiona Hubert
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 7 sierpnia 1919
Miejsce urodzenia Biertułtowy
Data śmierci 18 sierpnia 1985
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności mineralogia, petrografia
Pełnione funkcje Prorektor ds. Ogólnych AGH (1964–1969)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19561960
Prorektor ds. OgólnychAGH19641969

Prof. dr inż. Hubert Gruszczyk (1919–1985)

Dyscyplina/specjalności: mineralogia, petrografia

Nota biograficzna

Urodził się 7 sierpnia 1919 roku w Biertułtowach (obecnie dzielnica Radlina, pow. Wodzisław Śląski), zmarł 18 sierpnia 1985 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Po ukończeniu gimnazjum w Rybniku i odbyciu rocznej służby wojskowej w Cieszynie, studiował w latach 1938–1947 w Akademii Górniczej na Wydziale Górniczym.

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Ranny 19 września trafił do szpitala w Krakowie. Po leczeniu i rehabilitacji podjął studia w warunkach konspiracji na Oddziale Górniczym Technicznej Szkoły Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. Po uzyskaniu dyplomu technika górniczego (1942), został włączony do tworzącej się nowej, podziemnej organizacji Akademii Górniczej, pod nazwą Zakład Badań Materiałów (Staatliche Technische Trufanstalt) i zatrudniony w Dziale Badań Materiałów Budowlanych pod kierunkiem dra inż. Andrzeja Bolewskiego. Uczestniczył w ratowaniu mienia Politechniki Warszawskiej i biblioteki oraz manuskryptów Karola Bohdanowicza po powstaniu warszawskim.

Od 1945 roku pracował w Akademii Górniczej jako zastępca asystenta w Katedrze Mineralogii i Petrografii Wydziału Górniczego. W 1947 roku uzyskał dyplom inżyniera górnika, 1950 - dyplom doktora nauk technicznych. Asystent, starszy asystent i adiunkt (do 1952 roku) na Wydziale Geologiczno-Mierniczym.

Profesorem nadzwyczajnym został w 1962. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1973.

W latach 1953–1958 był kierownikiem Zakładu Surowców Metalicznych w Katedrze Surowców Mineralnych, w latach 1958–1966 kierownikiem Zakładu Geologii Złóż Rud, w latach 1966–1969 kierownikiem Katedry Złóż Rud. Od 1969 roku był kierownikiem Zakładu Metodyki Poszukiwania Złóż w Instytucie Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego w latach 1956–1960. Prorektor ds. ogólnych w latach 1964-1969.

Autor 133 prac prac naukowych i skryptów z zakresu mineralogii i petrografii. Członek wielu redakcji wydawnictw naukowych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, liczne nagrody resortowe

Źródła do biogramu

Książki

 • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 97, [foto]
 • Hubert Gruszczyk. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 166
 • Hubert Gruszczyk. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 63-65
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 55
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 66-68, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 107-108, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : "Wydział wczoraj i dziś", Kraków 28 i 29 czerwca 2001 roku : Jubileusz 50-lecia. [AGH]. Red. K. Pietsch i R. Semyrka. [Kraków 2001], s. 25, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1970, s. 622 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Bolewski A.: 40 lat pracy profesora dr inż. Huberta Gruszczyka (1919-1985). Gospodarka Surowcami Mineralnymi 1986, T. 2, z. 2, s. 121-126, [foto]
 • Bolewski A.: Hubert Gruszczyk 1919-1985. Mineralogia Polonica 1986, vol. 17, nr 2, s. 73-75, [foto]
 • Bolewski A.: Hubert Gruszczyk (1919-1985). Przegląd Geologiczny 1986, R. 34, nr 4, s. 228-230, [foto]
 • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (3). Przegląd Górniczy 1988, T. 44, nr 11-12, s. 34
 • Pytko S.: Największe osiągnięcie naukowców AGH po II Wojnie Światowej : pamięci naszych Profesorów Geologów. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 141, s. 18-20