Materiały wybuchowe i oddziaływanie detonacji na otoczenie