Michał Kazimierz Heller

Z Historia AGH
Michał Kazimierz Heller
Michal Heller.jpg
Nazwisko Heller
Imię / imiona Michał Kazimierz
Tytuły / stanowiska Ksiądz Prof. zw. dr hab.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 12 marca 1936
Miejsce urodzenia Tarnów


Dyscyplina/specjalności nauki filozoficzne, filozofia przyrody, fizyka, kosmologia relatywistyczna, relacja nauka-wiara


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1996
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za ukazanie istotnych związków w ludzkiej kulturze pomiędzy racjonalnością typu naukowego a myślą teologiczną i wiarą, za osiągnięcia w kosmologii relatywistycznej i badaniu jej podstaw matematycznych oraz za osiągnięcia naukowo-filozoficzne i popularyzatorskie na najwyższym poziomie światowym humanistycznych wartości nauki
Odznaczenia i nagrody Order Orła Białego, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Ksiądz Prof. zw. dr hab. Michał Kazimierz Heller (1936–)

Dyscyplina/specjalności: nauki filozoficzne, filozofia przyrody, fizyka, kosmologia relatywistyczna, relacja nauka-wiara

Nota biograficzna

Urodził się 12 marca 1936 roku w Tarnowie.

Jako dziecko został wraz z rodziną wywieziony na Syberię, powrócił w 1946 roku.

W latach 1953-1959 odbył studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 1959 roku uzyskał stopień magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz przyjął święcenia kapłańskie. W 1960 roku rozpoczął kolejne studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL i w 1965 roku otrzymał stopień magistra filozofii.

Doktorat uzyskał w 1966 roku (KUL). W 1969 roku uzyskał tytuł dr hab. (KUL), profesora nadzwyczajnego w 1985 roku, a profesora zwyczajnego w 1990 roku.

Od 1972 roku pracował jako docent w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kierował Katedrą Filozofii Przyrody i Ośrodkiem Badań Interdyscyplinarnych (OBI) na Wydziale Filozoficznym PAT (od 2009 roku Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie. Prowadził również wykłady z filozofii przyrody w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, którego był rektorem od 1996 roku.

Pomysłodawca, fundator i dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, pod którego auspicjami działa Copernicus Center Press.

W fizyce teoretycznej pracował m.in. nad zasadą Macha, problemem osobliwości czasoprzestrzennych oraz zastosowaniem geometrii nieprzemiennej do tych problemów i do kwantowania grawitacji. W filozofii jest badaczem jej historycznych związków z fizyką, obrońcą platonizmu matematycznego, matematycznej struktury świata, realizmu poznawczego i filozofii w nauce – będącej w żywym kontakcie z naukami szczegółowymi. Uważa, że nauka i religia bywają, ale nie muszą być w konflikcie.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów fizycznych, ponadto artykułów popularnofizycznych i historycznych oraz filozoficznych i teologicznych, a także kilkudziesięciu książek.

Członek stowarzyszony Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel Gandolfo (od 1981 roku), członek zwyczajny Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie (od 1991 roku), Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, Międzynarodowej Unii Astronomicznej, International Society for General Relativity and Gravitation, International Society for the Study of Time, International Society for Science and Religion, Center for Theology and Natural Sciences (Berkeley); ponadto: Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Teologicznego i innych.

Odznaczenia i nagrody

Order Orła Białego, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Pierwszy polski laureat Nagrody Templetona (2008), przyznawanej za pokonywanie barier między nauką i religią. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek oraz osiągnięcia naukowe. Laureat Medalu Miasta Tarnowa (1996), Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa (2008), Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce (2010), Małopolanin Roku (2008), laureat Srebrnego Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (2011). Laureat Nagrody Specjalnej w konkursie Popularyzatora Nauki od PAP i MNiSW za całokształt działalności (2014), Nagrody im. księdza Józefa Tischnera (2010), Medalu św. Jerzego (2013), nadawanego przez "Tygodnik Powszechny"), Orderu Ecce Homo (2014) i inne. Doktor honoris causa: AGH (1996), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2009), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2010), Politechniki Warszawskiej (2012), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012), Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2014), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2015), Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2016).

Źródła do biogramu

Książki

 • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 137-143, [foto]
 • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 58, [foto]
 • Macek W. M.: Teologia nauki według księdza Michała Hellera. Warszawa 2014
 • Michael Heller : doctor honoris causa Universitatis Studiorum Naturalium Posnaniensis. Poznań 2010
 • Oblicza racjonalności : wokół myśli Michała Hellera. Red. B. Brożek, J. Mączka, W. P. Grygiel, M. L. Hohol. Kraków 2011
 • Przestrzenie księdza Cogito : księdzu Michałowi Hellerowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. S. Wszołek. Tarnów 1996
 • Ulmer A.: Doktorzy honoris causa Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2015, s. 225-228, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5 : suplement A - Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2006, s. 342, [foto]

Artykuły

 • Krokos J.: Ksiądz Profesor Michał Heller doktorem honoris causa UKSW. Studia Philosophiae Christianae 2010, R. 46, nr 1, s. 9-12
 • Nowy M.: Piękna przygoda. Forum Akademickie 2008, R. 15, nr 5, s. 24-26, [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 27.03.1996], s. 1, 9
 • [Sulima Z.]: Ks. prof. Michał Heller. Czy fizyka jest nauką humanistyczną? Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 29, s. [1] okł., 9-11, [foto]
 • Wszołek S.: Ksiądz profesor Michał Heller : życie i filozofia. Analecta Cracoviensia 2001, t. 33, s. IX-XX
 • Wykaz publikacji Księdza Profesora Michała Hellera. Analecta Cracoviensia 2001, t. 33, s. XXXIII-LXXIV
 • Złoty Medal Plus Ratio Quam Vis dla księdza prof. Michała Hellera. Alma Mater 2016, nr 184-185, s. 38-39, [foto]

Inne

stan na dzień 27.01.2023