Ho Chi Hung

Z Historia AGH
Ho Chi Hung
Ho Chi Hung.jpg
Nazwisko Ho Chi
Imię / imiona Hung
Tytuły / stanowiska Mgr inż.
Tytuły honorowe AGH Konsul Honorowy AGH
Data urodzenia 8 lipca 1945
Miejsce urodzenia Ngean


Dyscyplina/specjalności maszyny i urządzenia górniczeOdznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Mgr inż. Ho Chi Hung (1945-)

Dyscyplina/specjalności: maszyny i urządzenia górnicze

Nota biograficzna

Urodził się 8 lipca 1945 roku w Ngean (Wietnam).

W latach 1966-1972 studiował na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki). Po powrocie do Wietnamu rozpoczął pracę zawodową w Katedrze Technologii Maszynoznawstwa w Hanojskim Uniwersytecie Górnictwa i Geologii jako wykładowca. Później został kierownikiem Działu Ogólnych Spraw i Współpracy z Zagranicą tamże. W 1994 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Kadry Naukowej w Ministerstwie Nauki, Technologii i Środowiska Wietnamu, a następnie Naczelnego Dyrektora Biura Zarządu Hoalac Hightech Park przy Ministerstwie Nauki i Technologii.

Wiceprzewodniczący-Sekretarz Generalny Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej. Przewodniczący Koła Wychowanków AGH w Hanoi. Generalny Sekretarz Wietnamskiego Stowarzyszenia Związków Zawodowych w Dziedzinie Środowiska Miast i Stref Przemysłowych.

Zasłużony dla AGH, od wielu lat wspiera działania AGH w Wietnamie, jest przewodniczącym Koła Wychowanków AGH w Hanoi. Współredaktor publikacji „Przyjaźń polsko-wietnamska: wietnamscy absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”.

Był organizatorem wizyt władz naszej uczelni w Wietnamie m.in. byłych Rektorów AGH: prof. Jerzego Niewodniczańskiego, prof. Jana Janowskiego, prof. Antoniego Tajdusia oraz obecnego Rektora AGH Tadeusza Słomki, a także wielu delegacji z wydziałów AGH.

W 2016 roku otrzymał tytuł Konsula Honorowego AGH (Uchwałą nr 114/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 roku). Został uhonorowany za promocję Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i integrację środowiska wychowanków AGH w Socjalistycznej Republice Wietnamu oraz za działalność na rzecz umacniania przyjaźni i współpracy między Socjalistyczną Republiką Wietnamu i Rzeczpospolitą Polską. Obecnie na emeryturze.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Źródła do biogramu

Książki

  • Przyjaźń polsko-wietnamska : wietnamscy absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Red. M. Foryś, Hô' Chí Hu'ng. Kraków 2015, s. 50-52, [foto]

Artykuły

  • Kopia A.: Dzień Hutnika 2016. Biuletyn AGH 2016, nr 101, s. 16, [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 29.10.2014], s. 3, 19-20, 67
  • Ho Chi Hung: Wspomnienia z okresu studiów. Biuletyn AGH 2018, nr 126-127, s. 9-10, [foto]

Inne


stan na dzień 23.01.2023