Stanisława Anna Dalczyńska-Jonas

Z Historia AGH
Stanisława Anna Dalczyńska-Jonas
Stanislawa Jonas-Dalczynska.jpg
Nazwisko Dalczyńska-Jonas
Imię / imiona Stanisława Anna
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 22 maja 1944
Miejsce urodzenia Karsy Małe


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, technologia cienkich warstw, materiały do elektroniki, wysokoogniotrwałe kompozyty
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Stanisława Anna Dalczyńska-Jonas (1944–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, technologia cienkich warstw, materiały do elektroniki, wysokoogniotrwałe kompozyty

Nota biograficzna

Urodziła się 22 maja 1944 roku w Karsach Małych, w powiecie buskim.

W 1962 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju.

W 1968 roku ukończyła Wydział Ceramiczny AGH.

W 1968 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie i Katedrze Chemii Krzemianów Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1977 roku na podstawie pracy "Reakcje chemiczne w układzie SiC/s/ - O2/g/ w podwyższonych temperaturach", napisanej pod kierunkiem profesora Romana Pampucha, uzyskała doktorat.

W 1990 roku na podstawie rozprawy "Spójny model zjawisk transportu masy i reakcji chemicznych w procesie chemicznej krystalizacji z fazy gazowej" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 1996 roku została profesorem nadzwyczajnym AGH.

W 2002 roku otrzymała tytuł profesora.

Od początku swej działalności naukowej rozwija tematykę badawczą w zakresie reakcji chemicznych i procesów fizycznych na granicy rozdziału ciało stałe — gaz. Głównym obiektem jej zainteresowań w tej dziedzinie jest modyfikacja powierzchni materiałów warstwami o specyficznych właściwościach elektrycznych, chemicznych i mechanicznych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej.

Autorka lub współautorka około 250 publikacji, 6 patentów i dwu monografii.

Jest głównym organizatorem pracowni wyposażonej w nowoczesną aparaturę do chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganej polem mikrofalowym oraz urządzenia do badań właściwości otrzymywanych warstw.

Przed przejściem na emeryturę pracowała w Katedrze Fizykochemii i Modelowania Procesów WIMiC.

Była kierownikiem Katedry Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych.

Członek New York Academy of Sciences, USA.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dalczynska-jonas-stanislawa-002359

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 222
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków : 1999, s. 129, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 59
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 64, [foto]

Artykuły

  • Informacje kadrowe. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 113, s. 13

Inne

stan na dzień 28.03.2023