Józef Gęga

Z Historia AGH
Józef Gęga
JózefGęga.jpg
Nazwisko Gęga
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 20 czerwca 1931
Miejsce urodzenia Rychwałd
Data śmierci 9 maja 2012
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, urządzenia technologiczne, urządzenia ochrony środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (1990-1992) i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1992-1993, 1993-1996)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Jednostka pozawydziałowa Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19901992
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki19921993
KierownikSzkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla19922000
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki19931996

Dr hab. inż., prof. AGH Józef Gęga (1931-2012)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, urządzenia technologiczne, urządzenia ochrony środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 20 czerwca 1931 roku w Rychwałdzie. Zmarł 9 maja 2012 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent Liceum Warsztatowego przy Państwowym Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Bielsku Białej. W 1951 roku rozpoczął pracę zawodową jako technik mechanik w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Bielsku Białej.

Studia w AGH rozpoczął w 1955 roku na Wydziale Metalurgicznym uzyskując tytuł zawodowy inżyniera o specjalności: walcownictwo. Dalszą edukację kontynuował także w AGH na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych. Tytuł zawodowy magistra inżyniera mechanika uzyskał w 1964 roku.

Po ukończeniu studiów, obok pracy zawodowej w kilku zakładach przemysłowych m.in.: Krakowskich Zakładach Odlewniczych oraz w Przedsiębiorstwie Elektromontaż.

W 1963 roku podjął pracę naukową w AGH. Początkowo pracował na stanowisku asystenta technicznego w Katedrze Maszyn Hutniczych Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych.

W 1973 roku na podstawie pracy "Badania zjawiska kolmatacji dla ustalenia optymalnych parametrów technologicznych i konstrukcyjnych filtrów wielowarstwowych", której promotorem był profesor Jan Anioła, uzyskał stopień doktora i awansował na stanowisko adiunkta.

W 1979 roku na podstawie rozprawy "Badania procesu płytkiej sedymentacji w celu określania głównych wymiarów elementów wielostrumieniowych w osadnikach hutniczych" uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk technicznych i awansował na stanowisko docenta.

Od 1992 roku pracował na stanowisku profesora AGH.

Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (1990-1992) i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1992-1993, 1993-1996).

W latach 1992-1996 i 1996-2000 był kierownikiem Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla oraz Członkiem Rady Programowej (1996-2008).

Autor blisko stu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, autor wielu opracowań dla przemysłu krajowego i zagranicznego. Twórca dziesięciu patentów, w tym dwóch zagranicznych, wdrożonych w przemyśle krajowym i zagranicznym. Był promotorem wielu prac magisterskich, pracy doktorskiej oraz recenzentem wielu prac doktorskich.

Członek Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Zespołu Oceny Oddziaływań na Środowisko Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka za zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Złota Odznaka za pracę społeczną dla miasta Krakowa, Złota Odznaka za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Honorowa za zasługi dla Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych.

Bibliografia

https://badap.agh.edu.pl/autor/gega-jozef-002676

Źródła do biogramu

Książki

 • Banaś M.: Rys 25-letniej historii i działalności Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 5-43, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
 • Kowalski W.: Józef Gęga - wspomnienie. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 35-37, 137, 157-159, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
 • Kowalski W.: W 80-lecie urodzin Profesora Józefa Gęgi. W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : w 80-lecie urodzin Profesora Józefa Gęgi. Red. tomu M. Banaś. Kraków 2011, s. 5-7, [foto] (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 39)
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 53-55, [foto]
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 12, 90-91, [foto]
 • [Skład Osobowy AGH... 1963/64]. Kraków 1964, s. 144
 • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 39, 43, 144, 269

Artykuły

 • Dziennik Polski 2012, nr 109 (11 V 2012), s. A12 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2012, nr 111 (14 V 2012), s. A9 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2012, nr 111 (14 V 2012), s. 11 [nekr.]
 • Odznaczenia Państwowe. Biuletyn AGH 2002, nr 108, s. 11, [foto]

Inne