Jerzy Haber

Z Historia AGH
Jerzy Haber
Jerzy Haber.jpg
Nazwisko Haber
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr
Data urodzenia 7 maja 1930
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 1 stycznia 2010
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności chemia fizyczna, kataliza chemiczna, fizykochemia ciała stałego
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1964–1968)
Wydział Wydział Ceramiczny


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 30-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Ceramiczny19641968

Prof. zw. dr Jerzy Haber (1930–2010)

Dyscyplina/specjalności: chemia fizyczna, kataliza chemiczna, fizykochemia ciała stałego

Nota biograficzna

Urodził się 7 maja 1930 roku w Krakowie. Zmarł 1 stycznia 2010 roku w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim.

Ukończył studia na UJ (1951); dr — AGH 1956, doc. 1959, prof. nadzw. 1968, prof. zw. 1978. Od 1951 roku pracownik naukowo-dydaktyczny AGH, kierownik Zakładu Fizykochemii Ciała Stałego (1962–1968), prodziekan Wydziału Ceramicznego (1964–1968). Następnie Dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk (1968–1978).

Członek korespondent PAN (1973), członek rzeczywisty PAN (1983), członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (wiceprezes 1968-1970), prezydent Międzynarodowej Komisji Reaktywności Ciał Stałych (1976-1984), prezydent Międzynarodowej Komisji Kongresu Katalizy (1988–1992), wiceprzewodniczący Komisji Koloidów i Chemii IUPAC (1977-1987).

Autor ok. 350 prac z zakresu katalizy chemicznej, fizykochemii powierzchni i fizykochemii ciała stałego.

Doktor honoris causa Université Pierre et Marie Curie w Paryżu i Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

20 stycznia 2011 roku krakowskiemu Instytutowi Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN nadano jego imię.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Specjalna Roku Nauki Polskiej, Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 30-lecia Polski Ludowej, oraz inne nagrody resortowe i regionalne.

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 273
 • Jerzy Haber. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 167-168
 • Jerzy Haber (1930-) doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2002
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 381
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. L. Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 281
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H - Ł . Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 23-24, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 622 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 86-87
 • Złota księga nauki polskiej 2006 : naukowcy Zjednoczonej Europy. Red. nacz. K. Pikoń. Gliwice 2006, s. 240

Artykuły

 • Dziennik Polski 2010, nr 3 (5 I 2010), s. A9 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2010, nr 4 (6 I 2010), s. A12 [nekr.]
 • Haber J.: Na pograniczu nauk rodzą się najciekawsze rzeczy, w dyskusji - problemy [rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Haberem, nt. Krakowskiego Oddziału PAN]. Gazeta Wyborcza 2008, nr 50 (28 II 2008), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 10, [foto]