Jan Andrzej Czubek

Z Historia AGH
Jan Andrzej Czubek
Czubek Jan Andrzej.jpg
Nazwisko Czubek
Imię / imiona Jan Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 października 1935
Miejsce urodzenia Katowice
Data śmierci 19 grudnia 1995
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geofizyka jądrowa
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. inż. Jan Andrzej Czubek (1935–1995)

Dyscyplina/specjalności: geofizyka jądrowa

Nota biograficzna

Urodził się 28 października 1935 roku w Katowicach, zmarł 19 grudnia 1995 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W latach 1952–1958 studiował na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. Już w okresie studiów podjął pracę w Katedrze Fizyki II AGH, w latach 1954–57 na stanowisku zastępcy asystenta, w latach 1957–62 asystenta. Doktorat uzyskał w 1962 roku, habilitował się w 1967 roku na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych uzyskał w 1974 roku, a w 1989 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Światowej sławy autorytet w dziedzinie geofizyki jądrowej. Opracował znaną na świecie metodę pomiaru przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych. Wdrażał najnowsze osiągnięcia w zakresie standaryzacji i cechowania sond radiometrycznych w Polsce. Dzięki niemu powstało w Bazie Geofizyki Wiertniczej w Zielonej Górze, unikatowe stanowisko do kalibracji sond radiometrycznych.

W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, 18 października 2013 roku odbyła się uroczystość nadania Laboratorium Źródeł Neutronowych imienia prof. Jana A. Czubka.

Jest autorem 142 prac drukowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Źródła do biogramu

Książki

  • 50 lat Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Pod red. A. Hrynkiewicza. Kraków 2005, s. 162, 481, 483-487, 651-652, [foto] (Monografie. Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Nauki, 9)
  • Kowalczuk J.: 100-lecie geofizyki polskiej 1895-1995 : kalendarium. Kraków 1999, s. 118-119
  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 144-147
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 62, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : "Wydział wczoraj i dziś", Kraków 28 i 29 czerwca 2001 roku : Jubileusz 50-lecia. [AGH]. Red. K. Pietsch i R. Semyrka. [Kraków 2001], s. 26, [foto]

Artykuły

  • Dziunikowski B.: In memory of Professor Jan Andrzej Czubek (1935-1995). Nukleonika 1996, Vol. 41, no. 1, s. 97-98, [foto]
  • Jarzyna J., Woźnicka U.: Seminarium naukowe "40 lat geofizyki jądrowej w Krakowie" - sesja poświęcona pamięci profesora Jana Andrzeja Czubka w pierwszą rocznicę śmierci. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 37, s. 29-30
  • Woźnicka U., Teisseyre R.: Professor Jan Andrzej Czubek (1935-1995) : nuclear geophisicist. Acta Geophysica Polonica 1996, Vol. 44, no. 1, s. 103-108, [foto]

Inne

  • Lokalizator Grobów - Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 8.09.2022]. Dostępny w: https://zck-krakow.pl/locator