Marian Bronicki

Z Historia AGH
Marian Bronicki
Marian Bronicki.jpg
Nazwisko Bronicki
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 21 grudnia 1946


Dyscyplina/specjalności metalurgia, metaloznawstwo metali nieżelaznych, inżynieria materiałowa, obróbka cieplna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1990-1993)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorWydział Metali Nieżelaznych19901993

Dr inż. Marian Bronicki (1946-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metaloznawstwo metali nieżelaznych, inżynieria materiałowa, obróbka cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 21 grudnia 1946 roku.

W 1971 roku ukończył Wydział Metali Nieżelaznych AGH.

W 1971 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Obróbki Cieplnej Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Wpływ szybkości chłodzenia po wyżarzeniu na strukturę i własności stopu Al-Cu-Mg", której promotorem był profesora Andrzej Łatkowski, uzyskał stopień doktora.

W latach 1990-1993 był prodziekanem Wydziału Metali Nieżelaznych.

Autor około 40 publikacji.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bronicki-marian-002952

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 200
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 97
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 39
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : XXXV lat działalności. Oprac. J. Nowakowski. Kraków 1997, s. 5, 14, 18, 29,
  • Wydział Metali Nieżelaznych : 80-lat Akademii Górniczo-Hutniczej : [Kraków 24-25 czerwiec 1999 r.]. Kraków 1999, s. 26,

Inne

stan na dzień 15.05.2023