Andrzej Franciszek Adamczyk

Z Historia AGH
Andrzej Franciszek Adamczyk
Andrzej Adamczyk.jpg
Nazwisko Adamczyk
Imię / imiona Andrzej Franciszek
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 16 września 1950
Miejsce urodzenia Siepraw k. Krakowa
Data śmierci 24 sierpnia 2000
Dyscyplina/specjalności górnictwo,  geologia inżynierska, hydrogeologia, hydrogeochemia, ochrona wód
Pełnione funkcje Z-ca Dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1982–1984)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaDr inż. Andrzej Franciszek Adamczyk (1950–2000)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia inżynierska, hydrogeologia, hydrogeochemia, ochrona wód

Nota biograficzna

Urodził się 16 września 1950 roku w Sieprawiu koło Krakowa. Zmarł 24 sierpnia 2000 roku. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W roku 1974 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, specjalizacja w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej i kopalnianej.

W latach 1974-1975 był asystentem stażystą w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, a latach 1975-1979 doktorantem. Doktoryzował się w 1979 roku i w tym samym roku objął stanowisko adiunkta. W okresie 1982-1984 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Od roku 1997 był kierownikiem Pracowni Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. W latach 1990-1997 był biegłym Komisji ds. Szkód Górniczych przy Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie i Katowicach oraz Odwoławczej Komisji ds. Górniczych przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach. Od 1993 roku był członkiem Komisji ds. Zagrożeń Wodnych w Podziemnych Zakładach Górniczych przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Autor i współautor ponad 70 prac, w tym 10 monografii, podręcznika, atlasu i książki o charakterze specjalistycznej encyklopedii. Ponadto był autorem lub współautorem ponad 200 opinii, ekspertyz i opracowań dla potrzeb górnictwa, głównym wykonawcą 6 projektów celowych i 5 projektów badawczych dla Komitetu Badań Naukowych. Promotor ponad 80 prac magisterskich.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej od 1985 roku.

Odznaczenia i nagrody

Złota Odznaka MOŚ ZNiL

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/adamczyk-andrzej-franciszek-002123

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 9, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 129

Artykuły

  • Wspomnienie o dr. inż. Andrzeju F. Adamczyku. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 84, s. 14, [foto]