Adam Stanisław Cichy

Z Historia AGH
Adam Stanisław Cichy
Nazwisko Cichy
Imię / imiona Adam Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 3 sierpnia 1949
Miejsce urodzenia Nowy Targ


Dyscyplina/specjalności inżynieria i ochrona środowiska, informatyka, geofizyka, informatyka stosowana, geofizyka górnicza, geoinformatyka
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaDr hab., prof. AGH Adam Stanisław Cichy (1949-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, informatyka, geofizyka, informatyka stosowana, geofizyka górnicza, geoinformatyka

Nota biograficzna

Urodził się 3 sierpnia 1949 roku w Nowym Targu.

W 1972 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1972 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geofizyki Górniczej i Złożowej Międzyresortowego Instytutu Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Pole magnetotelluryczne dla dwuwymiarowych ośrodków niejednorodnych polaryzacja H", której promotorem był profesor Juliusz Miecznik, uzyskał stopień doktora.

W 1993 roku na podstawie rozprawy "Numeryczne modelowanie wybranych pól geofizycznych w procesie niszczenia górotworu" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2001 roku został profesorem AGH.

Autor około 60 publikacji.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Członek Komisji Geofizyki Polskiej Akademii Umiejętności.

Odznaczenia i nagrody

Zespołowa Nagroda Prezesa Rady Ministrów, zespołowa Nagroda II stopnia im. I. Łukasiewicza przyznana przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/cichy-adam-002048

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 53
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 54
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s.143-150

stan na dzień 6.05.2023