Kazimierz Dziedziniewicz

Z Historia AGH
Kazimierz Dziedziniewicz
Kazimierz Dziedziniewicz.jpg
Nazwisko Dziedziniewicz
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 6 września 1934
Data śmierci 3 luty 2020
Dyscyplina/specjalności metalurgia, ciało stałe, ciepło, prąd elektryczny, termodynamika, odnawialne źródła energii
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiDr hab. inż., prof. AGH Kazimierz Dziedziniewicz (1934-2020)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, ciało stałe, ciepło, prąd elektryczny, termodynamika, odnawialne źródła energii

Nota biograficzna

Urodził się 6 września 1934 roku. Zmarł 3 lutego 2020 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1957 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera.

W 1963 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w katedrze Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych AGH. W 1966 roku został asystentem naukowo-technicznym.

W 1967 roku na podstawie pracy "Egzergia nieorganicznych substancji chemicznych" obronionej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej uzyskał doktorat. Po uzyskaniu doktoratu został adiunktem. Następnie pracował w Zakładzie Pieców Hutniczych i Gospodarki Cieplnej Instytutu Metalurgii Metali Nieżelaznych WMN.

W 1990 roku na podstawie rozprawy "Numeryczny model matematyczny zjawiska równoczesnego przepływu ciepła i prądu elektrycznego w izotropowych ciałach stałych w ujęciu termodynamiki procesów nierównowagowych" uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych ze specjalizacją metalurgia.

W 1998 roku pracował w Katedrze Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych WMN.

Niemal przez całe życie zawodowe był związany z zespołem prof. Zygmunta Kolendy (Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych), a pod koniec działalności zawodowej z Katedrą Podstawowych Problemów Energetyki Wydziału Energetyki i Paliw.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dziedziniewicz-kazimierz-004190

Źródła do biogramu

Książki

 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 123
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 38-39, [foto]
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 187, [foto]
 • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 102
 • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 62
 • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 60
 • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 72
 • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 77
 • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 96
 • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s.102, 231

Artykuły

 • Dziennik Polski 2020, nr 31 (7 II 2020) s. 36 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2020, nr 33 (10 II 2020) s. 17 [nekr.]

Inne