Antoni Gaweł

Z Historia AGH
Antoni Gaweł
Antoni Gaweł-1.jpg
Nazwisko Gaweł
Imię / imiona Antoni
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 22 sierpnia 1901
Miejsce urodzenia Łazy
Data śmierci 31 marca 1989
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo, mineralogia, petrografia
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

Prof. dr hab. Antoni Gaweł (1901–1989)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, mineralogia, petrografia

Nota biograficzna

Urodził się 22 marca 1901 roku w Łazach koło Orłowej. Zmarł 31 sierpnia 1989 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studia ukończył w 1924 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował dzięki stypendium Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego oraz Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

W 1928 roku uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie pracy "O procesie sylifikacji niektórych utworów fliszu karpackiego".

W okresie przedwojennym był współpracownikiem Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1928-1930 wykładał krystalografię, mineralogię i petrografię na Uniwersytecie Poznańskim.

Kartował utwory fliszowe w okolicach Borysławia, brał udział w licznych wycieczkach geologicznych (Alpy Zachodnie, Kirusa, Petsamo, Islandia, Grenlandia). W 1937 roku uczestniczył w kilkumiesięcznej wyprawie naukowej na Grenlandię, kierowanej przez Aleksandra Kosibę.

6 listopada 1939 roku aresztowany podczas "Sonderaktion Krakau", więziony w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau.

Po uwolnieniu w styczniu 1941 roku powrócił do Krakowa. Znalazł pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym.

Po wojnie wrócił do pracy w Zakładzie Mineralogii UJ. W 1946 roku habilitował się, w 1948 roku został profesorem nadzwyczajnym, w 1957 roku otrzymał tytuł profesora.

Z AGH związany w latach 1951–1957. Prowadził zajęcia z mineralogii i petrografii na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym. Następnie przeszedł do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Odznaczenia i Nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

Źródła do biogramu

Książki

  • Antoni Gaweł. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 52-53
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 27-29, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 94
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 621 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Bolewski A.: Udział Polaków z Zaolzia w powstaniu i życiu Akademii Górniczej w Krakowie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 49, s. 12-13, [foto]
  • Kolasa K.: Profesor Antoni Gaweł (1901-1989), jego związki z Muzeum Żup Krakowskich i prace z rejonu Wieliczki. Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce 1990, T. 16, s. 7-13
  • Przegląd Geologiczny 1990, vol. 38, nr 4, s. 218--220, [foto]