Zastosowanie matematyki i informatyki w naukach technicznych