Jan Anioła

Z Historia AGH
Jan Anioła
Jan Aniola.jpg
Nazwisko Anioła
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. mgr inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 11 kwietnia 1908
Miejsce urodzenia Lasek k. Poznania
Data śmierci 5 października 1997
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności mechanika maszyn i urządzeń hutniczych
Pełnione funkcje Rektor AGH (1969–1972)
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1979
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za zasługi dla rozwoju metod projektowania i budowy hut oraz maszyn i urządzeń hutniczych, a w szczególności urządzeń ochrony środowiska
Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Order Budowniczych Polski Ludowej, Order Sztandaru Pracy
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19601962
ProrektorAGH19631966
ProrektorAGH19661969
RektorAGH19691972

Prof. zw. mgr inż. Jan Anioła (1908–1997)

Dyscyplina/specjalności: mechanika maszyn i urządzeń hutniczych

Nota biograficzna

Urodził się 11 kwietnia 1908 roku w miejscowości Lasek k/Poznania, zmarł 5 października 1997 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studia ukończył w 1935 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Do 1938 roku pracował jako inżynier mechanik przemysłu maszynowego i hutniczego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych we Francji i Wielkiej Brytanii (1940–1945).

Po wojnie jego działalność zawodowa i organizacyjna związana była z budową i rozwojem polskiego hutnictwa. Pracował m.in. w biurach projektów „Biprohut”, „Biprostal” oraz w Hucie im. Lenina (1946–1960). Od 1948 roku dyrektor Biura Projektowania Nowej Huty. W latach 1954-1955 Dyrektor Departamentu Budowy Nowych Hut Ministerstwa Hutnictwa.

W AGH pracował od 1952 roku na Wydziale Metalurgicznym, od 1957 roku do emerytury był kierownikiem Katedry Maszyn Hutniczych na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych. Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych w latach 1960–1962, Prorektor ds. nauczania w latach 1963–1969. W latach 1969-1972 Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1979 roku Senat AGH przyznał mu wyróżnienie Doctora honoris causa.

Autor 2 monografii i skryptów oraz około 30 artykułów. Promotor 10 doktoratów i 7 habilitacji.

Członek wielu organizacji, m. in.: Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Rady Naukowej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Polskiej Akademii Nauk.

Uczony i praktyk, przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, kadr inżynierskich i nauczycieli akademickich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Walecznych, Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Zasłużony Hutnik, Złoty Krzyż Zasługi, indywidualna Nagroda I stopnia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Order Budowniczych Polski Ludowej, Order Sztandaru Pracy I i II klasy

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 14
 • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 53, 207, 211, foto]
 • Jagło P.: Korowód Nowohucki : wybór postaci związanych z terenami Nowej Huty. Kraków 2019, s. 60-61, [foto]
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 77-81, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 20–21
 • Materiały konferencji: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków, czerwiec 2002 [AGH]. Eds. Z. W. Engel, S. Wolny. Kraków 2002, s. 207-208, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 11-13, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby Rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Z. 4 - 2021. Oprac. H. Sieński. Kraków 2021, s. 143-148, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 11

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1983, maj, s. 11-12
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1988, 15 kwietnia, s. 3
 • Poczet Rektorów AGH lata 1961-2013. Biuletyn AGH 2013, wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 15, [foto]
 • Doktorzy honoris causa wypromowani przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 108, s. 10
 • Drzymała Z.: 80 lat Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska (rys historyczny). Automatyka : półrocznik AGH 2001, t. 5, z. 1/2, s. 153-167, [foto]
 • Drzymała Z.: Profesor Jan Anioła - doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Mechanika 1997, t. 16, z. 3, s. 341-342, [foto]
 • Drzymała Z.: Wspomnienie o Profesorze Janie Aniole Doktorze Honoris Causa i Rektorze Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 47, s. 11-12, [foto]
 • Engel Z. W.: Półwiecze działalności Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 108, s. 6-10
 • Jubileusz prof. Jana Anioły. Wiadomości Hutnicze 1968, nr 7-8, s. 273-274
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : prof. Jan Anioła. Miesiąc w Krakowie 2008, nr 10, s. 49-50, [foto]
 • Kryś-Dyja A.: Profesor Jan Anioła nie żyje. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 46, s. 22-23
 • Podrzucki C.: Konwent Seniorów AGH w dwóch ostatnich kadencjach swej działalności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 90, s. 7-8
 • Sieński H.: Jan Anioła Rektor w latach 1969-1972 : Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej - część 15. Biuletyn AGH 2022, nr 168, s. 37-39, [foto]
 • Suliga I.: Nie samą nauką AGH żyje ... : rektor prof. Jan Anioła (1969-1972). Vivat Akademia : AGH 2021, nr 23, s. 54, [foto]
 • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18