Adam Drath

Z Historia AGH
Adam Drath
Adam Drath.jpg
Nazwisko Drath
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 2 października 1904
Miejsce urodzenia Sieniawa
Data śmierci 5 lipca 1942
Miejsce śmierci Farah
Dyscyplina/specjalności geologia
Wydział Wydział GórniczyDoc. dr inż. Adam Drath (1904–1942)

Dyscyplina/specjalności: geologia

Nota biograficzna

Urodził się 2 października 1904 roku w Sieniawie pow. Jarosław, zmarł 5 lipca 1942 roku w Farah (Afganistan). Pochowany w Farah.

W latach 1922–1927 studiował na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Dyplom inżyniera górniczego uzyskał w grudniu 1929 roku. W 1930 roku wyjechał jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej na studia do Niemiec, Francji i Stanów Zjednoczonych. W latach 1930–1931 studiował petrografię węgla i metody metalograficzne badań rud w AG we Freibergu Saskim. Studiował również geofizykę i petrografię węgla w Berlinie, a w Paryżu nowe metody badań rud w Museum de Histoire Naturelle u prof. Lacroix. W latach 1931–1932 w Uniwersytecie Harvarda i w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge, studiował geologię stosowaną, badania mikroskopowe rud, geofizykę stosowaną i teoretyczną oraz szacowanie złóż.

W 1932 roku na Uniwersytecie Harvarda uzyskał stopień master of science.

Od 1933 roku związany z Akademią Górniczą, gdzie został asystentem w Katedrze Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym, w 1934 roku starszym asystentem. W roku akademickim 1935/1936 prowadził wykłady z zakresu geologii złóż węglowych.

W 1936 roku otrzymał stopień doktora nauk technicznych oraz został mianowany współpracownikiem Komisji Fizjograficznej PAU.

W 1939 roku na podstawie rozprawy " Badania petrograficzne boghedu z kopalni "Radzionków", Górny Śląsk" uzyskał habilitację.

Wykonywał badania geosejsmiczne i ekspertyzy geologiczne występowania rud żelaza i węgla w Polsce oraz Grecji. W 1939 roku otrzymał zaproszenie od rządu Afganistanu do przeprowadzenia poszukiwań złóż surowców mineralnych w tym kraju. Następnie został mianowany naczelnym geologiem Ministerstwa Górnictwa Królestwa Afganistanu.

Członek Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych, członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, członek Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, członek American Institute of Mining and Metallurgical Engineers w Nowym Jorku, członek Komitetu Technicznego Geofizycznych Metod Poszukiwawczych (podkomitete metod grawimetrycznych) A.I.M.M.E., członek American Association for the Advancement of Science w Waszyngtonie.

Źródła do biogramu

Książki

 • Adam Drath. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 42
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 37-38
 • Olszewicz B.: Lista strat kultury polskiej (1.IX.1939 - 1.III.1946). Warszawa 1947, s. 53
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1935/36]. Kraków 1935, s. 28
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1938/39]. Kraków 1938, s. 40-41
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 31, 33, 35
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 70
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. nacz. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 70-72, [foto.] ( Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Bocheński T.: Adam Drath 1904-1942. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1949, T. 19, z. 1, s. 21-26
 • Bolewski A.: Osiągnięcia Akademii Górniczej w Krakowie w okresie 1919-1939 : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników 1994, nr 6-7, s. 5-8
 • Graniczny M., Kacprzak J., Urban H.: Nasi w Afganistanie, jeszcze jeden niezwykły życiorys geologa - Adam Drath (1904-1942). Przegląd Geologiczny 2008, nr 8/2, s. 755-757
 • Jaros J.: "Salamandra"- pamięci kolegów górników (7). Przegląd Górniczy 1992, T. 48, nr 12, s. 19