Artur Władysław Bęben

Z Historia AGH
Artur Władysław Bęben
Artur Beben.jpg
Nazwisko Bęben
Imię / imiona Artur Władysław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 1 stycznia 1930
Miejsce urodzenia Turaszówka
Data śmierci 25 czerwca 2017
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, maszyny dla górnictwa odkrywkowego, maszyny wiertnicze
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1981–1984)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19751978
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19781981
ProrektorAGH19811984
DziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19871990

Prof. zw. dr hab. inż. Artur Władysław Bęben (1930–2017)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, maszyny dla górnictwa odkrywkowego, maszyny wiertnicze

Nota biograficzna

Urodził się 1 stycznia 1930 roku w Turaszówce (obecnie Krosno). Zmarł 25 czerwca 2017 roku w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Absolwent AGH (1955), dr nauk technicznych (1963), dr hab. (1966), prof. nadzw. (1973), prof. zw. (1989).

W 1953 roku rozpoczął pracę jako starszy asystent w Zakładzie Maszyn do Urabiania i Ładowania Katedry Maszyn i Urządzeń Górniczych Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH.

W latach 1965-1994 kierownik Zakładu Maszyn Odkrywkowych, 1972-1981 kierownik Studium Doktoranckiego, prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych w latach 1975–1981, jego dziekan w latach 1987–1990.

Prorektor ds. nauczania w latach 1981–1984.

W 2000 roku przeszedł na emeryturę.

W latach 2009-2016 redaktor naczelny czasopisma "Vivat Akademia".

Autor lub współautor ponad 300 publikacji, ok. 10 książek, 7 skryptów, 20 patentów, licznych ekspertyz, promotor 14 prac doktorskich.

Członek Komitetu Górnictwa PAN, Państwowej Rady Górnictwa przy URM (1980–1991), rad naukowych Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (1986–1991), Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (1986–1991).

Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH.

Profesor Honorowy AGH 2009 ("za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne w dyscyplinie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn górniczych oraz działalność dydaktyczną, organizacyjną i społeczną na rzecz AGH, nauki i kultury polskiej jak również współpracę z przemysłem i organizacjami naukowymi w Polsce i za granicą").

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej", Złota Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Złota Odznaka "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", liczne Nagrody MNiSzW, Rektora AGH oraz odznaczenia regionalne, stowarzyszeniowe, związkowe, wojskowe i honorowe

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/beben-artur-002493

Źródła do biogramu

Książki

 • Bęben A.: Nie tylko z przymrużeniem oka : wspomnienia i anegdoty uczelniane przez życie pisane. Kraków 2010, s. 6, [foto]
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 50-51, [foto]
 • [Skład osobowy AGH ... 1953/54]. Kraków 1954, s. 162
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 22-23, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A-G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa [ca 1998], s. 100, [foto]

Artykuły

 • Betlej B.: Utwór pochwalny poetki Bronisławy Betlej z okazji nadania profesorowi Arturowi Bębnowi godności profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Vivat Akademia : AGH 2010, nr 5, s. 52, [foto]
 • Bęben A.: W cztery oczy o AGH : z prof. Arturem Bębnem, 80-letnim wykładowcą, o górniczych tradycjach i piwie na 90-lecie AGH, rozmawia A. Modzelewska. Polska Gazeta Krakowska 2009, nr 249 (23 X 2009), [dod.] kraków piątek wieczorem, s. 2, [foto]
 • Dziennik Polski 2017, nr 148 (28 VI 2017), s. A10 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2017, nr 150 (30 VI 2017), s. A13 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2017, nr 151 (1-2 VII 2017), s. A13 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2017, nr 152 (3 VII 2017), s. A9 [nekr.]
 • Gazeta Krakowska 2017, nr 153 (4 VII 2017), s. 15 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2017, nr 150 (30 VI 2017), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 13 [nekr.]
 • Engel Z.: Półwiecze działalności naukowo-dydaktycznej Profesora Artura Bębena. Mechanika [wyd. AGH] 2003, T. 22, z. 1, s. 9-12, [foto]
 • Godność profesora honorowego AGH dla prof. Artura Bębna, 12 maja 2010. Vivat Akademia : AGH 2010, nr 4, s. 15, [foto]
 • Hansel J.: Profesor Artur Bęben profesorem honorowym AGH. Biuletyn AGH 2010, nr 29, s. 14-16, 17, [foto]
 • Kozioł W.: Wspomnienie o profesorze Arturze Bębnie. Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie 2017, nr 4, s. 10
 • Kozioł W.: Wspomnienie o Profesorze Arturze Bębnie. Vivat Akademia : AGH 2017, nr 17, s. 4-5
 • Olejarz J.: Na 50 lecie pracy naukowej profesora Artura Bębna. Cement Wapno Beton 2003, nr 6 , s. 340-342, [foto]
 • Profesor Artur Bęben - zasłużył się Krosnu. Vivat Akademia : AGH 2012, nr 9, s. 2, [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 23.09.2009], s. 2, 13-14, 38
 • Stachnik P.: Wychowanek trzech księży : sylwetka : profesor Artur Bęben, specjalista od maszyn wiertniczych, od 60 lat związany z Akademią Górniczo-Hutniczą. Biuletyn AGH 2009, nr 23, s. 32-33, [foto]
 • Stachnik P., Bęben A.: Wychowanek trzech księży : sylwetka : prof. Artur Bęben, specjalista od maszyn wiertniczych, od 60 lat związany z Akademią Górniczo-Hutniczą. Dziennik Polski 2009, nr 179 (1-2 VIII 2009), s. D11, [foto] (Dziennik Seniora)
 • Sulima Z.: W podziękowaniu Panu Profesorowi Arturowi Bębnowi. Vivat Akademia : AGH 2017, nr 16, s. 3, [foto]
 • Szafran S.: Górnicza lampa pamięci : wspomnienie profesora Artura Bębna. Vivat Akademia : AGH 2018, nr 18, s. 60-63, [foto]

Inne