Mariusz Andrzej Holtzer

Z Historia AGH
Mariusz Andrzej Holtzer
Mariusz Holtzer.jpg
Nazwisko Holtzer
Imię / imiona Mariusz Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 18 maja 1949
Miejsce urodzenia Radom


Dyscyplina/specjalności metalurgia, odlewnictwo, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, chemia
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1996-1999), (1999-2002)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Odlewnictwa19961999
ProdziekanWydział Odlewnictwa19992002


Prof. dr hab. inż. Mariusz Andrzej Holtzer (1949-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, odlewnictwo, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, chemia

Nota biograficzna

Urodził się 18 maja 1949 roku w Radomiu.

W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł doktora uzyskał w 1977 roku na Wydziale Metalurgicznym AGH; dr hab. - 1992 rok na Wydziale Odlewnictwa AGH; prof. nadzw. - 1995, prof. zw. - 2001 rok.

W latach 1977-1981 adiunkt w resortowym Instytucie Odlewnictwa w Krakowie.

Od 1981 roku związany z AGH z Wydziałem Odlewnictwa. Najpierw jako adiunkt, od 1995 roku profesor nadzwyczajny AGH, od 2007 roku zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Odlewnictwa AGH w latach 1996-1999 oraz 1999-2002. Kierownik Katedry Tworzyw Formierskich (1997-2000), kierownik Zakładu Tworzyw Formierskich i Ochrony Środowiska (2000-2002), kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Odlewnictwa (1997-2016), przewodniczący Rady Fundacji „Odlewnictwo”, przewodniczący Rady Programowej Szkoły Inżynierii i Ochrony Środowiska w AGH od 2012 roku.

Organizator specjalności „Ochrona środowiska w odlewnictwie” na Kierunku Metalurgia na Wydziale Odlewnictwa.

Prace naukowo-badawcze obejmują zagadnienia związane z wpływem przemysłu na środowisko, zapobieganiem procesom degradacji środowiska przez przemysł, gospodarką odpadami, teorią procesów metalurgicznych i odlewniczych, badaniami strukturalnymi.

Autor lub współautor ponad 300 publikacji w tym 6 monografii, 2 podręczników, 8 skryptów, 14 patentów oraz blisko 160 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Kierownik kilkunastu projektów badawczych zrealizowanych w ramach NCBiR i NCN oraz kilkudziesięciu prac zrealizowanych dla przemysłu, ekspert programu Foresight Odlewniczy. Promotor 7 rozpraw doktorskich. Recenzent 8 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 2 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora.

Członek Komisji Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach, członek Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN, Członek Komisji Ochrony Środowiska działającej w ramach CEAEF (The European Foundry Association), Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego STOP, Członek Honorowy STOP, członek International Academy of Ecology and Life Protection Sciences, członek Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, członek Rady Naukowej Wydziału Hutniczego Uniwersytetu Technicznego w Koszycach oraz członek komitetów redakcyjnych czasopism i konferencji polskich i zagranicznych. Organizator cyklicznej Konferencji Naukowej (od 1995 roku) „Nowoczesne Technologie Odlewnicze i Metalurgiczne. Ochrona Środowiska”.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka STOP, Odznaka Honorowa NOT, Złoty Medal Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, wielokrotne nagrody Rektora AGH za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/holtzer-mariusz-003139

Źródła do biogramu

Książki

  • Banaś M.: Rys 25-letniej historii i działalności Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 5-43, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 115, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5 : suplement A - Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2006, s. 346, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4

Inne

  • Informacje od Joanny Ramus

stan na dzień 27.01.2023