Ewa Dobrzyńska-Lankosz

Z Historia AGH
Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Ewa Dobrzynska-Lankosz.jpg
Nazwisko Dobrzyńska-Lankosz
Imię / imiona Ewa
Tytuły / stanowiska Mgr
Data urodzenia 7 lipca 1951
Miejsce urodzenia Wrocław


Dyscyplina/specjalności bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
Pełnione funkcje Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1998–2018)
Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
DyrektorBiblioteka Główna19982018

Mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz (1951-)

Dyscyplina/specjalności: bibliotekoznawstwo, informacja naukowa

Nota biograficzna

Urodziła się 7 lipca 1951 roku we Wrocławiu.

W 1969 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu. W latach 1970-1974 studiowała filologię rosyjską na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich.

Od 1 października 1978 roku pracowała w Bibliotece Głównej AGH. W latach 1978-1979 pracowała w Oddziale Opracowania Rzeczowego, a następnie w latach 1979-1988 w Oddziale Udostępniania i w latach 1988-1990 w Oddziale Opracowania Alfabetycznego. W 1986 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1987 roku uzyskała kwalifikacje bibliotekarza dyplomowanego. W latach 1990-1996 kierowała Samodzielną Sekcją Komputeryzacji. W latach 1993-1998 była pełnomocnikiem rektora AGH ds komputeryzacji BG. W latach 1996-1998 była zastępcą dyrektora BG.

W latach 1998-2018 była dyrektorem Biblioteki Głównej AGH.

W 2018 roku przeszła na emeryturę.

Jako dyrektor BG szczególnie angażowała się w prace związane z remontem oraz rozbudową BG w latach 2009-2013. Od początku lat 90-tych do 2018 roku uczestniczyła w różnorodnych pracach rozwojowych, wdrożeniowych oraz projektach związanych z informatyzacją BG (ISIS, zintegrowany system biblioteczny VTLS/Virtua, ABC-Kraków, Repozytorium AGH). Od 1994 roku brała udział w pracach ogólnopolskich zespołów roboczych, m.in. od 1998 roku Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Narodowego Katalogu Centralnego, Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (w latach 2000-2003 była sekretarzem, a w latach 2003-2013 przewodniczącą), Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (w latach 2002-2018 dyrektor), Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (w 2000 roku projekt "Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce"), w latach 2006-2009 Zespołu ds. Digitalizacji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rady Naukowej Biblioteki Naukowej PAU i PAN (członek w kadencji 2007-2010), ogólnopolskiego Zespołu ds Multiwyszukiwarek (w okresie 2011-2012 koordynator zespołu), Zespołu ds. Parametryzacji Jednostek (2011-2013) oraz Zespołu ds. Opracowania Ramowych Wymagań Kwalifikacyjnych dla Bibliotekarzy Dyplomowanych i Pracowników Informacji Naukowej i Dokumentacji (2012-2013). W latach 2012-2018 była członkiem Kapituły konkursu "Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego". Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Autorka około 70 publikacji w czasopismach bibliotekarskich i materiałach konferencyjnych oraz publikacji na temat kynologii.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich "W dowód uznania".

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dobrzynska-lankosz-ewa-000002

Źródła do biogramu

Książki

  • Dudziak-Kowalska M., Janczak B., Krawczyk J.: Nie tylko bibliotekarze... : pracownicy bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu Uczelni. Kraków 2019, s. 46-47, [foto]
  • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 49-50, 111-116, [foto]

Artykuły

stan na dzień 28.03.2023