Danuta Maria Ideć

Z Historia AGH
Danuta Maria Ideć
Danuta Ideć.jpg
Nazwisko Ideć
Imię / imiona Danuta Maria
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 25 grudnia 1945
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 7 września 2001
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, głębienie szybów, obudowa wyrobisk górniczych, zabezpieczenie zabytkowych komór
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Dr inż. Danuta Maria Ideć (1945-2001)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, głębienie szybów, obudowa wyrobisk górniczych, zabezpieczenie zabytkowych komór

Nota biograficzna

Urodziła się 25 grudnia 1945 roku w Krakowie. Zmarła 7 września 2001 roku. Pochowana na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1972 roku ukończyła Wydział Górniczy AGH.

W 1972 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Budownictwa Podziemnego Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego AGH.

W 1981 roku na podstawie pracy "Opór elektryczny wybranych skał karbońskich a ich charakterystyka deformacyjno-naprężeniowa", której promotorem był profesor Zdzisław Kłeczek, uzyskała stopień doktora nauk technicznych. Następnie została adiunktem.

Związana była z Katedrą Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki.

Była opiekunem praktyk studenckich, opiekunem studentów IV roku specjalności "Projektowanie i i Budowa Kopalń".

Wielokrotnie była członkiem Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Górniczego.

Autorka kilku publikacji.

W 1994 roku ukończyła Studium Apostolstwa Świeckich.

Aktywnie działała w Kołach Naukowych "Carbon" i "Górotwór".

Należała do Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda Miasta Krakowa, Dyrektor Górniczy III stopnia

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 151
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 29
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2019. Kraków 2019, s. 117
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 118, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 20.04.2023]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/