Władysław Bobrowski

Z Historia AGH
Władysław Bobrowski
Nazwisko Bobrowski
Imię / imiona Władysław
Tytuły / stanowiska Doc. mgr inż.
Data urodzenia 30 października 1903
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 4 grudnia 1974
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności geologia
Wydział Wydział GórniczyDoc. mgr inż. Władysław Bobrowski (1903–1974)

Dyscyplina/specjalności: geologia

Nota biograficzna

Urodził się 30 października 1903 roku we Lwowie, zmarł 4 grudnia 1974 roku w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

Ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej (dyplom w 1930 roku).

W latach 1926-1929 pracował w Katedrze Paleontologii Wydziału Górniczego AG jako zastępca asystenta, a w latach 1932-1937 jako adiunkt w Katedrze Elektrotechniki.

Pracownik Firmy „Pionier” Oddział Lwów, Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, Gazowni Miejskiej w Krakowie, Wodociągów Miejskich w Krakowie. Od 1951 roku pracownik Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Geologii i Ekonomiki Złóż do 1970 roku). Członek Komisji Zasobów Kopalin i specjalista do spraw geologii w Centralnym Urzędzie Geologii. W 1970 roku przeszedł na emeryturę.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 17